Obavještenje o aktuelnim javnim pozivima drugih institucija

Međunarodni poziv za startap takmičenje iz sektora turizma – Potraga za idejama u ranim fazama razvoja

Svjetska turistička organizacija (UNWTO) pokrenula je takmičenje kako bi se identifikovala najbolja ideja koja će pomoći ruralnim zajednicama da se oporave od uticaja pandemije  COVID-19.

Cilj takmičenje je podržati ruralni turizam kao ključni alat za borbu protiv depopulacije, promociju inkluzije i smanjenje regionalnih nejednakostima u prihodima i razvoju, kao dio UNWTO-ovog posebnog fokusa na ruralni razvoj kroz turizam.

Prijave su otvorene za projekte koji podstiču stvaranje novih radnih mjesta i prilika, promovišu osnaživanje žena i mladih i grade mogućnosti za ranjive grupe u ruralnim područjima; koji se odnose na promociju i zaštitu prirodnih resursa, uključujući rješavanje negativnog uticaja turizma na klimatske promjene, rješavanje pitanja otpada i zaštite prirodnih resursa; startapi koji pružaju inovativna rješenja kroz nove poslovne modele, instrumente koji promovišu pristup finansijam, tržištima i marketingu za turizam u ruralnim područjima  i za projekte usmjerene na upotrebu novih tehnologija ili inovacija za konkurentnost i unapređenje ruralnog turizma.

Javni poziv i obrazac za registraciju dostupan je na internet stranici https://www.mreza-mira.net/vijesti/pozivi-za-projekte/raspisan-medunarodni-poziv-za-startap-takmicenje-iz-sektora-turizma-potraga-za-idejama-u-ranim-fazama-razvoja/

Krajnji rok za prijavu je 1. juli 2021. godine.

Obavještenje za privredna društva

Obavještavaju se privredna društva sa područja općine Banovići da je objavljen Javni poziv Program 1. Program utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2021. godinu, od 08.04.2021. godine.

Jedan od ciljeva Programa je prevazilaženje ekonomske krize uzrokovane pandemijom COVID–19 i podsticaj privrednika na ulaganje u materijalnu imovinu u svrhu modernizacije i proširenja postojećih proizvodnih kapaciteta, kao i osnivanje novih proizvodnih pogona i poslovnih jedinica, uz uslov zadržavanja i povećanja broja zaposlenih.

Ovaj Program je namjenjen privrednim društvima osnovanim po Zakonu o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj 81/15) s ciljem povećanja broja zaposlenih kroz provođenje aktivnosti ulaganja u modernizaciju i nabavku opreme i uređaja (mašine i postrojenja), kupovinu i izgradnju novih proizvodnih pogona i nove hale, kao i proširenje postojećih, te modernizaciju tehnoloških procesa.

Ulaganja u imovinu se odnose na unapređenje procesa proizvodnje kroz razvoj novih proizvoda i unapređenje postojećih proizvodnih linija. Naprijed navedeno podrazumjeva i aktivnosti koje su započete najkasnije godinu dana  (12 mjeseci) unazad od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava po ovom Programu.

Program traje do utroška sredstava, odnosno do dana usvajanja Budžeta federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, najkasnije do kraja fiskalne godine.

Obavještenje za institucije i nevladine organizacije

Obavještavaju se javna tijela/insitucije i nevladine organizacije sa područja općine Banovići da je UNESCO objavio poziv za podnošenje prijava na Javni poziv u okviru Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (IFCD), od 12. april 2021. godine.

Poziv je namijenjen javnim tijelima/institucijama  i nevladinim organizacijam iz prihvatljivih zemalja (u koje između ostalog spada i Bosna i Hercegovina), kao i nevladinim međunarodnim organizacijam registrovanim u zemljama potpisnicama Konvencije o zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza iz 2005. godine, za dostavljanje projekata koji vode ka strukturnim promjenema kroz:

  • donošenje i/ili razradu politika i strategija koje imaju direktan strukturalni uticaj za stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznim kulturnim izrazima, uključujući kulturna dobra, usluge i aktivnosti;
  • jačanje vještina javnog sektora i organizacija civilnog društva za podršku održivim regionalnim i lokalnim industrijama i tržištima zemalja u razvoju.

Rok za dostavljanje prijava je 16. juni 2021. godine.

Detaljnije informacije o pozivu dostupne su na sljedećem linku: https://en.unesco.org/creativity/cals/call-applications-international-fund-cultural