Obavještenje o izboru korisnika donacije grant sredstava za održivi povratak sa budžetske pozicije “Podrška povratku prognanin lica” za 2021. godinu

Po dostavljenoj informaciji od strane Ministarstva za rad i socijalnu politiku Tuzlanskog kantona, Općina Banovići obavještava korisnike sredstava ovog ministarstva da je objavljena Odluka o izboru korisnika grant sredstava sa budžetske pozicije “Podrška povratku prognanih lica” za 2021. godinu.

Sa područja općine Banovići na konačnoj listi korisnika sredstava nalazi se devet korisnika, povratnika iz Banovića.

Odluka je dostupna na LINKU.