Obavještenje za etažne vlasnike o dodjeli rješenja još jednom upravitelju – pravnom licu „DŽINIĆ INVEST“ d.o.o. Banovići

Služba za stambeno komunalne poslove, zaštitu okoliša i inspekcije općine Banovići, rješavajući po zahtjevu „DŽINIĆ INVEST“ d.o.o. Banovići, ul. Patriotske lige broj 5, Banovići, u predmetu utvrđivanja ispunjavanja uslova za obavljanje poslova upravitelja, na osnovu člana 200. Zakona o upravnom postupku („Službene novine F BiH“, broj: 2/98, 48/99), člana 25. stav 4. Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređenja zgrade („Službene novine TK“, broj: 14/15), člana 8. stav 1. Pravilnika o uslovima za obavljanje poslova upravitelja („Službeni glasnik općine Banovići“, broj: 2/16) i Prijedloga Komisije imenovane rješenjem općinskog načelnika broj: 01-04-1429/22 od 10.06.2022. godine, donosi:

RJEŠENJE

„DŽINIĆ INVEST“ d.o.o. Banovići, ulica Patriotske lige broj 5. Banovići, ispunjava uslove za obavljanje poslova upravitelja na području općine Banovići.

Rješenje

Upustvo o načinu promjene upravitelja