Obavještenje za mlade

Služba za društvene djelatnosti i zajedničke poslove Općine Banovići obavještava mlad sa područja općine Banovići da je Ministarstvo za sport i mlade Republike Turske objavilo Javni poziv za učešće na međunarodnom kampu za mlade u okviru Procesa suradnje u jugoistočnoj Europi (SEECP) Antalija, Turska, juni 2021. godine.

Kamp će okupiti mlade od 18 do 22 godine starosti iz zemalja članica SEECP-. Boravak u kampu će biti organizovan u dva termina i to od 7. do 12. juna za 50 mladića i od 16. do 21. juna 2021. godine za 50 djevojaka. Troškove međunarodnog prevoza snose ministarstva nadležna za mlade zemalja SEECP-a.

Prijave za učešće potrebno je dostaviti na e-mail adresu: [email protected] najkasnije do 05. maja 2021. godine.