Obavještenje za organizacije civilnog društva

Služba za društvene djelatnosti i zajedničke poslove obavještava sve organizacije civilnog društva (OCD) sa područja općine Banovići da je produžen rok za Javni pozuiv za podnošenje projektnih prijedloga organizacija civilnog društva (OCD) u sklopu Projekta “Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo (EMBRACE)”

Obavještenje za organizacije civilnog društva