Obavještenje za pčelare

Služba za privredu, planiranje i lokalni razvoj općine Banovići obavještava pčelare sa područja općine Banovići koji su upisani u registar pčelara da je rok za ažuriranje registra pčelara  od 15.04.2024. do 15.05.2024. godine. Svi koji ostvaruju novčanu podršku sa federalnog i kantonalnog nivo dužni su izvršiti ažuriranje registra. Za više informacija i ažuriranje registra pčelara obratiti se u Službu za privredu, planiranje i lokalni razvoj.