Obavještenje za pčelare sa područja općine Banovići

Služba za privredu, planiranje i lokalni razvoj općine Banovići obavještava pčelare sa područja općine Banovići koji su upisani u registar poljoprivrednog gazdinstva i koji ostvaruju pravo na novčanu podršku na kantonalnom nivou, da su dužni da izvrše upis u registar pčelara zbog uspostavljanja registra, putem kojeg mogu ostvariti novčanu podršku sa federalnog nivoa. Za više informacija i upis u registar pčelara obratiti se u kancelariju broj 13.