Obavještenje za poduzetničke potporne institucije, udruženja poduzetnika i obrtnika, privredne i obrtničke komore

Služba za društvene djelatnosti i zajedničke poslove općine Banovići obavještava poduzetničke potporne institucije, udruženja poduzetnika i obrtnika, privrednike i obrtničke komore da je Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisalo Javni konkurs za odabir korisnika grant sredstava  tekućih transfera poduzetničkim potpornim institucijama, udruženjima poduzetnika i obrtnika, privrednim i obrtničkim komorama za 2021. godinu.

Grant sredstva će se dodjeljivati po sljedećim projektima:

  1. Projekt: Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture;
  2. Projekt: Poticaj udruženjima i komorama.

Korisnici poticajnih sredstava koji do završetka ovog javnog konkursa nisu izvršili svoje ranije preuzete obaveze po osnovu korištenja poticajnih sredstava ovog ministarstva, nemaju pravo sudjelovati u ovom javnom konkursu.

Podnosioci prijava mogu podnijeti prijavu samo po jednom projektu iz ovog javnog konkursa.

Podnosioci prijava pripremaju prijave u skladu sa Smjernicama za podnosioce prijave po pojedinom projektu.

Smjernice za podnosioce prijava i sva potrebna dokumentacija po pojedinom projektu mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva www.fmrpo.gov.ba.

Prijave se dostavljaju do 02.07.2021. godine  (petak), odnosno prihvataju se prijave koje imaju poštanski pečat najkasnije sa navedenim datumom.