Obavještenje za poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica o prijavi plana proizvodnje za 2024. godinu

Služba za privredu, planiranje i lokalni razvoj općine Banovići obavještava poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica, koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, da u skladu sa zakonskim propisima trebaju izvršiti prijavu plana proizvodnje za 2024. godinu. Prijava plana proizvodnje za 2024. godinu je uslov za ostvarivanje prava na novčanu podršku na federalnom i kantonalnom nivou.

Rok za podnošenje prijava je od 01.11.2023. godine do 15.11.2023. godine.

Poljoprivredni proizvođači koji ne izvrše prijavu plana proizvodnje za narednu godinu u gore navedenom roku gube pravo na ostvarivanje novčane podrške za 2024. godinu. Sva potrebna uputstva i obrazac PPP mogu se dobiti u kancelariji broj 13. ili na broj telefona 035/743-446.