Obavještenje za poljoprivrednike – prijavljivanje promjena u Registru poljoprivrednih gospodarstava i klijenata i prijava proizvodnji za 2023. godinu

Služba za privredu, planiranje i lokalni razvoj općine Banovići obavještava sve nosioce poljoprivrednih gazdinstava i klijente, koji su putem ove Službe izvršili registraciju poljoprivrednih gazdinstava i klijenata u prethodnim godinama, da su isti do 31.03.2023. godine obavezni prijaviti sve novonastale promjene na poljoprivrednim gazdinstvima, što je obaveza propisana članom 14. Pravilnika o upisu u Registar poljoprivrednih gospodarstava i klijenata („Sl. Novine FBiH“,  broj: 42/08 ).

Prema navedenom Pravilniku poljoprivredna gazdinstva su dužna svake godine u periodu od 1. januara do 31. marta tekuće godine, nadležnoj službi za poslove poljoprivrede dostaviti podatke o:

a) poljoprivrednim kulturama i zasijanim površinama na poljoprivrednom zemljištu,

b) trenutnom stanju i promjeni vrste i brojnog stanja stoke,

c) promjeni zemljišnog posjeda i osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta.

Navedene podatke poljoprivredni proizvođači dostavljaju u kancelariju broj 18, koja se nalazi u zgradi općine Banovići.

NAPOMENA: Poljoprivredni proizvođači koji ne izvrše navedene promjene, neće moći ostvariti novčani poticaj za 2023. godinu bez obzira da li su Kantonalnom ministarstvu poljoprivrede prijavili proizvodnju za 2023. godinu.