Obavještenje za privredna društva u privatnom vlasništvu za dodjelu sredstava koji se odnose na projekte iz zaštite okolice

Služba za društvene djelatnosti i zajedničke poslove obavještava privredna drušva u privatnom vlasništvu da je na osnovu tačke III Programa raspodjele namjenskih sredstava Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2021. godinu, a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju uvjeta, kriterija i postupaka za raspodjelu namjenskih sredstava od ekoloških naknada, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice objavljuje JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava privrednim društvima u privatnom vlasništvu, za dodjelu sredstava koji se odnose na projekte iz zaštite okolice i to:

– provedba energetskih programa,

– unapređivanje i izgradnju infrastrukture za zaštitu okoliša i

– zaštitu, očuvanje i poboljšanje kvaliteta zraka, tla i voda

Pravo učešća na javnom konkursu imaju privredna društva u privatnom vlasništvu koja imaju sjedište, obavljaju djelatnost i realiziraju projekte na području Tuzlanskog kantona i imaju najmanje pet zaposlenih na neodređeno vrijeme, osim privrednih društava koja su dobila sredstva po ovom osnovu u prethodne tri godine.

Osnovni kriteriji odabira za privredna društva u privatnom vlasništvu su:

– oblast zaštite okolice (do 30 bodova),

– rok realizacije projekta (do 20 bodova),

– sufinansiranje projekta (do 20 bodova) i

– efekat realiziranja projekta na okoliš i stanovništvo (do 30 bodova).

Privredna društva u privatnom vlasništvu imaju pravo na Javni konkurs prijaviti jedan projekat. Maksimalni iznos koji se privrednom društavu u privatnom vlasništvu može odobriti za projekat je 30.000 KM.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnim novinama. Javni konkurs za dodjelu sredstava privrednim društavima u privatnom vlasništvu zajedno sa propisanim obrascem iz tačke 3. javnog konkursa će biti objavljen i na zvaničnoj web stranici Vlade Tuzlanskog kantona www.vladatk.kim.ba.