Obavještenje za socijalna preduzeća i socijalne zadruge – Prijave do 13. maja

Fondacija lokalne demokratije iz Sarajeva i Fondacija Lara iz Bijeljine, za potrebe projekta “Doprinos organizacija civilnog društva razvoju socijalnog poduzetništva”, raspisuju javni poziv za dodjelu grant podrške socijalnim preduzećima i socijalnim zadrugama u Bosni i Hercegovini.

Projekat: “Doprinos organizacija civilnog društva razvoju socijalnog poduzetništva”.

Donator: Evropska Unija u BIH

Implementatori projekta: Fondacija lokalne demokratije iz Sarajeva i Fondacija Lara iz Bijeljine

Prijave trebaju biti dostavljene na email adrese [email protected] ili [email protected] najkasnije do 13. maja 2021. do 12:00 sati.

Više o pozivu, uključujući uputstvo za apliciranje i aplikacioni paket možete preuzeti OVDJE!