Otvoren poziv za žene žrtve nasilja za dodjelu subgrantova za pokretanje biznisa

Općina Banovići obavještava da je projekat “Ekonomske i socijalne prilike ka nezavisnosti žena, žrtava nasilja u porodici” objavio Poziv za dodjelu subgrant sredstava za pokretanje vlastitih biznisa za žene žrtve nasilja. Poziv je otvoren od 9. jula do 31. augusta 2021. godine, a iznos sredstava će biti od 3.000 do 5.000 eura.

Projekat “Ekonomske i socijalne prilike ka nezavisnosti žena, žrtava nasilja u porodici”, finansira Evropska unija, a od početka 2021. godine implementiraju ga Fondacija INFOHOUSE iz Sarajeva i Udruženje građana “Budućnost” iz Modriče. Kroz projekat je planirano podržati žene žrtava nasilja, bar njih 15, u razvoju njihovih ekonomskih aktivnosti samozapošljavanja. Za tu namjenu, u okviru odobrenog budžeta, osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 45.000 eura, čime će ih se podržati u nabavci opreme, repromaterijala, stoke i sadnica.

Osim toga, žene će biti podržane u stručnom usavršavanju i dodatnom obrazovanju (certificirani kursevi, prekvalifikacije), registraciji mikropreduzeća/obrta, izradi promotivnog materijala, dizajnu pakovanja, medijskim promocijama i slično.

Kako bi se proces apliciranja maksimalno olakšao, izrađene su smjernice i aplikacioni formular koje možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Podgrantovi smjernice [1]

Formular za aplikaciju

Uputstvo za popunjavanje aplikacije