Poziv za sudjelovanje u procesu zajedničkog definisanja “Vizije 2050” općine Banovići

Naša Općina jedna od četiri partnerske jedinice lokalne samouprave iz regiona bogatih ugljem Projekta “Održiva tranzicija Bosne i Hercegovine – Podrška tranziciji regiona bogatih ugljem” (BiH SuTra), finansiranog od strane Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) i implementiranog od strane Štokholmskog instituta za okoliš – SEI u bliskoj saradnji sa Sektorom za energetiku Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (BiH). Ovaj projekat ima za glavni cilj doprinos održivoj tranziciji BiH, što će se postići kroz izradu i primjenu efektivnih mjera i regulativa za lokalnu tranziciju, doprinoseći boljim uslovima života građana u četiri partnerske jedinice lokalne samouprave.

POZIV