Prijavite se na onlajn kurs Brand New Brand

Kalifornijski institut za umjetnost organizuje onlajn kurs u oblasti grafičkog dizajna na koji se mogu prijaviti svi zainteresovani sa područja općine Banovići, obavještavaju iz Službe za društvene djelatnosti i zajedničke poslove Općine Banovići

Ovaj kurs je vrhunac specijalizacije iz oblasti grafičkog dizajna i pruža vam priliku da svoje znanje i vještine objedinite u jedan projekat: vodič za razvoj brenda komapnije koju ćete sami osmisliti. Takođe imaćete priliku da se upoznate sa čitavim procesom dizajniranja, od zamišljanja do stvaranja prezentacija. Kroz projekat ćete stvoriti i dati vizuelni indetitet izmišljenoj kompaniji i primijeniti to na brojne forme. Imaćete prilike da da kreirate logotip i prateću grafičku paletu kako biste vizelno predstavili kompaniju, kao i da primijenite taj dizajn na više različitih aplikacija da biste ga videli kako funkcioniše na djelu.

Na kursu ćete naučiti nešto više o:

  • Sintetizovanju vještina tipografije, izrade slika, kompozicije i sistematskog razmišljanja kroz ideje, izume i konceptualizaciju
  • Prikazivanju vizuelnih vještina istraživanja razvoja stvaranjem Brand Development Guide(vodiča za razvoj brenda)
  • Proširite paletu indentiteta brenda korišćenjem grafičkih oznaka ili ikona, boja, slova i/ili slika

Predavač je Michael Worthington sa CalArts (California Institute of the Arts). Kurs se organizuje na Coursera. Kurs traje 25 h

USLOVI

Na kurs se mogu prijaviti svi zainteresovani, ali prethodno morate imati sertifikat za prethodna četiri kursa iz specijalizacije da biste mogli da pohađate ovaj.

NAČIN PRIJAVE

Možete se prijaviti putem linka.

ROK ZA PRIJAVU:

u toku

Detaljnije: LINK