Produžen Javni poziv za predlaganje programa za obilježavanje Dana općine Banovići

Komisija za obilježavanje značajnih datuma i događaja je na sjednici održanoj dana 19.07.2023. godine, a u skladu sa Javnm pozivom broj: 12-04-174/23 od 30.06.2023. godine, produžila rok za podnošenje prijava do petka, 21.07.2023. godine. Sve zaprimljene prijave u periodu od 30.06. do 07.07.2023. godine, kao i novoprispjele prijave bit će bodovane u skladu sa Pravilnikom i Javnim pozivom.

JAVNI POZIV