USAID objavio prvi poziv za finansiranje na Zapadnom Balkanu – Pojedinačna vrijednost nagrade od 30.000 do 500.000 USD

Program Catalyze Innovative Blended Finance, koji financira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), objavio je prvi poziv za financiranje na Zapadnom Balkanu.


Sve zainteresirane i kvalificirane organizacije imaju priliku da podnesu aplikacije i prijedloge za financiranje, što ima za cilj da doprinese rastu malih i srednjih poduzeća u Crnoj Gori, Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), Sjevernoj Makedoniji i Srbiji.

Program primjenjuje Palladium International grupa, a financira USAID.
Palladium International snažno ohrabruje sve organizacije da prate svoje aplikacije i prijedloge za financiranje uključujući i one organizacije koje nikada nisu direktno ili indirektno dobile financije od USAID-a.

U zavisnosti od raspoloživih sredstava, Palladium namjerava da osigura između 30.000 i 500.000 USD za pojedinačnu vrijednost nagrade, međutim, taj iznos se potencijalno može povećati tokom procesa zajedničkog stvaranja i/ ili ako su na raspolaganju dodatna sredstva za tu inicijativu. Palladium zadržava pravo da financira bilo koji ili nijedan od podnijetih prijava odnosno prijedloga.


Proces odabira će biti u dvije faze koje će postepeno smanjivati broj ponuđača za koje se razmatra konačna mogućnost financiranja. 

Rok za prijavljivanje u prvoj fazi je 17. svibanj, a u drugoj 31. kolovoz. 

Prijave je potrebno dostaviti elektronski na e-mail [email protected].

Svi materijali moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku.

Detalje poziva možete pogledati OVDJE.