E Uprava – Registar zahtjeva

Dobro došli na stranice E Uprave Općine Banovići!

Sada ste u mogućnosti putem naše web stranice dobiti potrebne formulare, zavisno od Vaših zahtjeva, bez dodatnog odlaska u Općinu Banovići.

Sve što je potrebno je da izaberete službu kojoj treba da proslijedite zahtjev, izaberete specifični formular za Vaš zahtjev, odštampate ga, ispravno ispunite i onda predate u Općinu Banovići.

Kliknite na specifičnu službu za pregled dostupnih zahtjeva.

 Obrazac: 04-3.1 Prijedlog za eksproprijaciju nekretnina

 Obrazac: 04-3.2 Zahtjev za poništenje pravosnažnog rješenja o eksproprijaciji nekretnina (deeksproprijacija)

 Obrazac: 04-3.3 Ispravka greške u Rješenju/Zaključku

 Obrazac: 04-3.4 Ispravka greške u Rješenju po članu 166. Zakona o premjeru i katastru nekretnina

 Obrazac: 04-3.5 Zahtjev za uplanjenje objekta

 Obrazac: 04-3.6 Zahtjev za spajanje parcela istih kultura i istog vlasnika

 Obrazac: 04-3.7 Zahtjev za promjenu upisa posjednika

 Obrazac: 04-3.8 Zahtjev za izdavanje izvoda i/ili kopije katastarskog plana

 Obrazac: 04-3.9 Zahtjev za isplanjenje objekta

 Obrazac: 04-3.10 Zahtjev za geodetsko snimanje objekta

 Obrazac: 04-3.11 Zahtjev za cijepanje parcele

 Obrazac: 04-1.1 Zahtjev za upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih s konstatacijom državljanstva BiH i Federacije BiH

 Obrazac: 04-1.2 Zahtjev za upis činjenice sklapanja braka u matičnu knjigu vjenčanih

 Obrazac: 04-1.3 Zahtjev za upis činjenice smrti u matičnu knjigu umrlih

 Obrazac: 04-1.4 Prijava (zahtjev) za ispravku- promjenu podataka u matičnoj knjizi

 Obrazac: 04-1.5 Prijava (zahtjev) za upis rođenja u matičnu knjigu rođenih

 Obrazac: 04-1.6 Prijava (zahtjev) za upis smrti u matičnu knjigu umrlih

 Obrazac: 04-1.7 Prijava (zahtjev) za upis vjenčanja u matičnu knjigu vjenčanih

 Obrazac: 05-2.1 Zahtjev za socijalno stambeno zbrinjavanje

 Obrazac: 05-2.2 Zahtjev za nastavak korištenja prava na porodičnu invalidninu zbog nastavka redovnog školovanja

 Obrazac: 05-2.3 Zahtjev za prestanak prava na ličnu invalidninu zbog smrti korisnika

 Obrazac: 05-2.4 Zahtjev za prestanak prava na porodičnu invalidninu zbog smrti korisnika

 Obrazac: 05-2.5 Zahtjev za prestanak prava na porodičnu invalidninu zbog smrti korisnika i nastavak prava za drugog korisnika

 Obrazac: 05-2.6 Zahtjev za prestanak prava na porodičnu invalidninu zbog završetka redovnog školovanja i nastavak prava za drugog korisnika

 Obrazac: 05-2.7 Zahtjev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu iza umrlog RVI

 Obrazac: 05-2.8 Zahtjev za usklađivanje / priznavanje prava na porodičnu invalidninu nakon ostvarivanja prava na PIO/MIO penziju

 Obrazac: 06-1.1 Zahtjev za izdavanje uvjerenja

 Obrazac: 06-1.2 Zahtjev za ispravku greške u odobrenju za upotrebu

 Obrazac: 06-1.3 Zahtjev za ispravku greške u urbanističkoj saglasnosti

 Obrazac: 06-1.4 Zahtjev za ispravku greške u odobrenju za građenje

 Obrazac: 06-1.5 Zahtjev za izdavanje odobrenja za pripremne radove

 Obrazac: 06-1.6 Zahtjev za promjenu investitora u odobrenju za građenje

 Obrazac: 06-1.7 Zahtjev za izdavanje lokacijeske informacije

 Obrazac: 06-1.8 Zahtjev za izdavanje Načelnog odobrenja za građenje

 Obrazac: 06-1.9 Zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje

 Obrazac: 06-1.10 Zahtjev za izdavanje odobrenja za pripremne radove

 Obrazac: 06-1.11 Zahtjev za izdavanje odobrenja rekonstrukciju i promjenu namjene

 Obrazac: 06-1.12 Zahtjev za izdavanje odobrenja za upotrebu

 Obrazac: 06-1.13 Zahtjev za izdavanje odobrenja za upotrebu

 Obrazac: 06-1.14 Zahtjev izradu Plana parcelacije

 Obrazac: 06-1.15 Zahtjev za izdavanje izvoda iz prostorno planske dokumentacije

 Obrazac: 06-1.16 Zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeno korištenje javne površine

 Obrazac: 06-1.17 Zahtjev za produženje rješenja – odobrenje za građenje

 Obrazac: 06-1.18 Zahtjev za produženje rješenja o urbanističkoj saglasnosti

 Obrazac: 06-1.19 Zahtjev za izdavanje rješenja o završetku građevine

 Obrazac: 06-1.20 Zahtjev za izdavanje stručnog mišljenja

 Obrazac: 06-1.21 Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti

 Obrazac: 06-1.22 Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za privremeni objekat

 Obrazac: 06-1.23 Naknadno odobrenje za građenje

 Obrazac: 06-1.24 Zahtjev za izdavanje uvjerenja o cjelovitosti

 Obrazac: 06-1.25 Zahtjev za izdavanje uvjerenja o pravosnažnosti rješenja

 Obrazac: 06-1.26 Zahtjev za izdavanje uvjerenje za zemljište za redovnu upotrebu objekta

 Obrazac: 06-1.28 Zahtjev za izmjenu odbrenja za građenje

 Obrazac: 06-1.29 Zahtjev za izdavanje izvoda iz prostorno planske dokumentacije

 Obrazac: 06-1.30 Naknadna urbanistička saglasnost

 Obrazac: 06-1.31 Zahtjev za izdavanje odobrenja za prekopavanje javne površine

 Obrazac: 06-1.32 Zahtjev za izdavanje odobrenja za uklanjanje građevine

 Obrazac: 06-3.1 Zahtjev za ostvarivanje novčane podrške za proizvodnju kornišona za industrijsku preradu

 Obrazac: 06-3.2 Zahtjev za ostvarivanje novčane podrške za kapitalna ulaganja sufinsiranje nove mehanizacije i opreme

 Obrazac: 06-3.3 Zahtjev za ostvarivanje novčane podrške za muzne krave

 Obrazac: 06-3.4 Zahtjev za ostvarivanje novčane podrške za košnica pčela, uzgoj pčelinjih zajednica

 Obrazac: 06-3.5 Zahtjev za ostvarivanje novčane podrške za podizanje nasada jagodičastog voća (malina, kupina, jagoda, borovnica i ribizla)

 Obrazac: 06-3.6 Zahtjev za ostvarivanje novčane podrške za proizvodnju jagodičastog i bobičastog voća

 Obrazac: 06-3.7 Zahtjev za ostvarivanje novčane podrške za proizvodnja konzumnih jaja-nesilice

 Obrazac: 06-3.8 Zahtjev za ostvarivanje novčane podrške za proizvodnju povrća – paradajz, paprika, krastavac, luk, mrkva, pastrnjak, peršun, cvekla, grah, grašak, češnjak, poriluk, špinat, kupus, kelj, salata, patlidžan

 Obrazac: 06-3.9 Zahtjev za ostvarivanje novčane podrške za proizvodnju krošnjastog voća

 Obrazac: 06-3.10 Zahtjev za ostvarivanje novčane podrške za proizvodnju merkatilnog krompira

 Obrazac: 06-3.11 Zahtjev za ostvarivanje novčane podrške za proizvodnju pilećeg mesa – brojleri

 Obrazac: 06-3.12 Zahtjev za ostvarivanje novčane podrške za regresiranje kamata na kredite namjenjene za otkup poljoprivrednih proizvoda

 Obrazac: 06-3.13 Zahtjev za ostvarivanje novčane podrške za proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru – plastenici, staklenici

 Obrazac: 06-3.14 Zahtjev za ostvarivanje novčane podrške za proizvodnju gljiva – šampinjona, bukovače i šitake i dr.

 Obrazac: 06-3.15 Zahtjev za izdavanje rješenja poljoprivredna saglasnost

 Obrazac: 06-3.16 Zahtjev za izlazak poljoprivrednog inspektora

 Obrazac: 06-3.17 Zahtjev za ostvarivanje novčane podrške sufinansiranje nabavke nove mehanizacije i opreme

 Obrazac: 06-3.18 Zahtjev za ostvarivanje novčane podrške za proizvodnju krmnog bilja – kukuruza za silažu

 Obrazac: 06-3.19 Zahtjev za ostvarivanje novčane podrške za vještačko osjemenjavanje plotkinja

 Obrazac: 06-3.20 Zahtjev za ostvarivanje novčane podrške za podizanje višegodišnjih nasada, voćnjaci intenzivni (jabuka, kruška, šljiva)

 Obrazac: 06-3.21 Zahtjev za ostvarivanje novčane podrške za Proizvodnju stočnog žita- kukuruz

 Obrazac: 06-3.22 Zahtjev za ostvarivanje novčane podrške za uzgoj rasplodnih junica

 Obrazac: 06-3.23 Zаhtјеv zа upis u RPG i RK i priјаva prоmјеnе pоdаtаkа (pravna lica i obrtnici)