Mjesne zajednice

Mjesne zajednice na području općine Banovići osnovane su kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima.

Djelokrug rada mjesnih zajednica, kao i sam postupak njihovog osnivanja utvrdeni su statutom Općine. Osim ovoga, statutom Općine propisani su organi mjesne zajednice. Same mjesne zajednice, shodno svojim potrebama i mogućnostima, bliže razrađuju svoj djelokrug rada.

Organi mjesnih zajednica su:

Predsjednik Vijeća mjesne zajednice,
Vijeće mjesne zajednice.

  • Izgradnja i održavanje puteva, kanalizacije, vodovoda i drugih komunalnih potreba,
  • uređenje naselja, izgradnja i uređenje parkova, nasada, dječijih igrališta, sportskih objekata i slično,
  • izgradnja i održavanje groblja (mezarja),
  • čišćenje javnih površina, odvoz smeća, odvođenje atmosferskih voda i zaštita okoline i
  • obavljanje i drugih poslova od interesa za život i rad građana u mjestu stanovanja.
  • sredstava građana koja oni udružuju putem samodoprinosa ili na drugi način,
  • naknada za usluge i drugih prihoda koje svojim aktivnostima ostvaruje mjesna zajednica,
  • prihoda koje općina ustupa mjesnoj zajednici u skladu sa planovima razvoja mjesne zajednice, odnosno općine,
  • poklona, donacija i drugih sredstava koje, u skladu sa Zakonom i drugim propisima, ostvari mjesna zajednica.

U općini Banovići obrazovano je 19 mjesnih zajednica.

Aljkovići

NASELJENA MJESTA: Centar, Vinograd, Ikanovići i Behramovina.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ: Salanović Elvis

Banovići Selo

NASELJENA MJESTA: Centar, Brezje, Kasumovići, Odžak, Selo II, Gaj i Ramići.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ: Lačić Zijad

Brezovača

NASELJENA MJESTA: Mrgan, Ćatići i Rijeka.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ: Saletović Munib

Bučik

NASELJENA MJESTA: Lugavići (Lugavije) i Saletovići.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ: Saletović Nuraga

Grad I

ULICE: Željeznička, Aljie Izetbegovića, Zanatska, Rudarska, Habetova,  7. novembra, Husinske bune, Alije Dostovića,  Školska (dio), Vidikovac (dio), Armije  BiH (dio) i Božićka Banovića.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ: Dostović Mirnes

Grad II

ULICE: 10. septembar, Patriotske lige, Civilnih žrtava rata, 119. Muslimanske brdske brigade, Litva, Rasadnik, Radinskih rudara, Radnička (dio), Breštica (dio), Ljiljana, Kulina bana, Bosanska i Školska (dio)

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ: Mostarlić Samir

Grad III

ULICE: Jelah, Zavnobih, Jezero, Omladinskih radnih brigada, Brezici, Vidikovac (dio), Armije BiH (dfio) i Kredit mahala.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ: Hidić Medžid

Grivice

NASELJENA MJESTA: Centar, Pirići, Mrdići, Dijaci i Čifluk.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ: Pirić Zaim

Lozna

NASELJENA MJESTA: Lozna

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ:

Omazići

NASELJENA MJESTA:  Čolići, Gutići, Husanovići, Beširovići i Durakovići.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ: Gutić Miralem

Oskova

NASELJENA MJESTA: Centar Oskove, Brioni i Odorovići.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ: Duraković Šemso

Podgorje

NASELJENA MJESTA: Bagremik, Savići, Veseli brijeg, Čubrić i Mušići.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ: Softić Admir

Pribitkovići

NASELJENA MJESTA: Podostrić, Dostovići Gornji, Pribitkovići, Pašići, Borovac i Milići (Karahodžići).

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ: Mujić Mirsad

Repnik

NASELJENA MJESTA:  Hrvati, Mrljevići, Nasubašići, Bečići i Ulica Radnička (do Breštice).

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ: Čaušević Adem

Seona

NASELJENA MJESTA:  Delići, Kalempeči, Mrahorovići, Rijeka, Narodci, Kruševac i Husagići.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ: Behrić Eldin

Stražbenica

NASELJENA MJESTA: Stražbenica.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ: Brigić Muhidin

Treštenica

NASELJENA MJESTA: Brezje, Salamići, Podovi, Hamzići, Golići i Krševac.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ: Čamrković Safet

Tulovići

NASELJENA MJESTA:  Brigići, Mecići, Delići i Handalići.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ: Šahbazović Ekrem

Željova

NASELJENA MJESTA: Željova.

PREDSJEDAVAJUĆI VIJEĆA MZ: