Prostorni-regulacioni planovi

Prostorni plan Općine Banovići 2015-2035 – tekstualni dio

Prostori plan Općine Banovići 2015-2035.

Prostorni plan Općine Banovići 2015-2035 – grafički dio

 PPB01 izvod iz plana višeg reda PPTK
 PPB01a Izvod iz plana zaštićeni pejzaž Konjuh
 PPB02 Sintezni prikaz stanja prostornog uređenja
 PPB03 Sistem naseljenih mjesta
 PPB04 Urbana i ruralna područja sa ograničavajućim faktorima razvoja
 PPB05 Urbana područja i građevinska zemljišta – namjena površina
 PPB06 Urbana područja i građevinska zemljišta – režimi građenja
 PPB07 Poljoprivredno zemljište<
 PPB08 Šumsko zemljište
 PPB09 Vode i vodne površine i vodna infrastruktura
 PPB10 Energetska infrastruktura mineralne sirovine
 PPB11 Saobraćajna i telekomunikacijska infrastruktura
 PPB12 Prirodno kulturno historijsko nasljeđe i turizam
 PPB13 Privredna društvena komunalna infrastruktura
 PPB14 Ugrožena područja
 PPB15 Sintezni prikaz korištenja prostora
 PPB16 Projekcija prostornih sistema naselja
 PPB17 Projekcija razvoja privredne javne infrastrukture
 PPB18 Projekcija prostornih sistema razvoja okoline

Regulacioni Plan Poslovna Zona – Sadnice, Banovići – tekstualni dio

Regulacioni Plan Poslovna Zona – Sadnice, Banovići – tekstualni dio

Regulacioni Plan Poslovna Zona – Sadnice, Banovići – grafički dio
 01 Geodetska podloga
 02 Izvod iz Plana višeg reda
 02a Izvod iz plana višeg reda
 04 Plan uklanjanja
 05 Planirana namjena površina
 06 Sintezni prikaz korištenja prostora
 07 Plan parcelacije
 08 Građevinske i regulacione linije
 09 Plan saobraćaja
 09a Plan nivelacije
 10 Komunalna infrastruktura
 11 Elektroenergetska infrastruktura
 12 Plan hortikulturnog uređenja

Nacrt urbanističkog plana općine Banovići za period 2021-2038

Nacrt urbanističkog plana općine Banovići za period 2021-2038