Kontakti:

OPĆINA BANOVIĆI
Centrala035/743-400
Operativni centar u Službi civilne zaštite121
Policija122
Dežurni u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici123
Hitna124
STRUČNA SLUŽBA OPĆINSKOG NAČELNIKA
Općinski načelnikBego Gutić035/743-402[email protected]
Sekretar OpćineSamir Imamović035/743-403[email protected]
Administrativno tehnički posloviAjka Rahmanović035/743-402
STRUČNA SLUŽBA OPĆINSKOG VIJEĆA
Predsjedavajući Općinskog vijećaRobert Lapčević035/743-459[email protected]
Sekretar Općinskog vijećaŠukrija Jamaković035/743-456[email protected]
Administrativno tehnički posloviSadija Selmanović035/743-458
OPĆINSKO PRAVOBRANILAŠTVO
Općinski pravobranilacFikreta Kerić – Tagić035/743-406[email protected]
Administrativno tehnički posloviFikreta Krupić035/743-405
SLUŽBA ZA BUDŽET I FINANSIJE
Pomoćnik načelnikaNafija Džafić035/743-448[email protected]
Odsjek za budžetDamira Konaković035/743-451[email protected]
Odsjek za budžetSadina Okačić035/743-451[email protected]
RačunovodstvoŠemsa Huskić035/743-455[email protected]
BlagajnaEdina Halilčević035/743-423[email protected]
Odsjek za finansijeNisveta Numanović035/743-447
Materijalno knjigovodstvoZijad Jahić035/743-443
SLUŽBA ZA URBANIZAM, GEODETSKE I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE
Pomoćnik načelnikaSenada Dizdarević035/743-415[email protected]
Odsjek za urbanizamAlmira Rahmanović035/743-463[email protected]
Šalter za urbanizamMerima Kasumović035/743-430
Odsjek za geodetske poslove i katastarNermin Rahmanović035/743-416[email protected]
Imovinsko pravni posloviEldis Lapandić035/743-418[email protected]
KatastarFahreta Brigić035/743-436[email protected]
Katastar komunalnih uređajaEdisa Hadžić035/743-414
SLUŽBA ZA PRIVREDU, PLANIRANJE I LOKALNI RAZVOJ
Pomoćnik načelnikaAmir Mrkonjić035/743-409[email protected]
Odsjek za privreduSead Demirović035/743-446[email protected]
Odsjek za privreduKada Salihović035/743-446
Planiranje i lokalni razvojSalem Hasić035/743-439
SLUŽBA ZA STAMBENO KOMUNALNE POSLOVE, ZAŠTITU OKOLIŠA I INSPEKCIJE
Pomoćnik načelnikaMersudin Huskanović035/743-452[email protected]
Odsjek za stambeno komunalne poslove i zaštitu okolišaEsma Karavdić035/743-462[email protected]
Ulična rasvjetaFuad Gutić035/743-460
Zimska služba i ljetno održavanje čistoćeMevludin Husić035/743-460
InspekcijeBenjamin Smajlović035/743-478
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU, BIZ I SOCIJALNA PITANJA
Pomoćnik načelnikaIsmet Rahmanović035/743-438
Odsjek za opću upravuNusret Džanić035/743-441
BIZ i socijalna pitanjaVahidin Berbić035/743-480
Info desk – Šalter salaŠemsa Kovačević035/743-426[email protected]
SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I ZAJEDNIČKE POSLOVE
Pomoćnik načelnikaSelmet Husanović035/743-410[email protected]
Odsjek za društvene djelatnostiJasmina Karabašić035/743-445[email protected]
Odsjek za zajedničke posloveMerima Delić035/743-453[email protected]
Mjesne zajedniceAnela Mujić035/743-453
Info – prijemDženita Kahvedžić035/743-421
Info – centralaNijaz Omerović035/743-400
SLUŽBA CIVILNE I PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE
Pomoćnik načelnikaAdem Mostarlić035/743-470[email protected]
Zaštita i spašavanje ljudi i MTSFuad Brigić035/743-473[email protected]
Operativni centarNamir Kurtić035/743-472
Profesionalna vatrogasna jedinicaRasim Kasumović035/875-993