Odluke i pravilnici

Pravilnik – radni odnosi državnih službenika
PRAVILNIK O USLOVIMA I POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA ZA SUFINANSIRANJE DIJELA TROŠKOVA REGISTRACIJE DJELATNOSTI NA PODRUČJU OPĆINE BANOVIĆI U 2021. GODINI

Pravilnik – radni odnosi državnih službenika
PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA ZA PODSTICAJ PROIZVODNJE SVJEŽEG MLIJEKA U 2021. GODINI

Pravilnik – radni odnosi državnih službenika
PRAVILNIK O RADNIM ODNOSIMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JEDINSTVENOM OPĆINSKOM ORGANU UPRAVE OPĆINE BANOVIĆI

Pravilnik – zaštita ličnih podataka
PRAVILNIK O PROVOĐENJU ZAKONA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA U UPRAVI OPĆINE BANOVIĆI

Krizni štab
ODLUKE O PRIVREMENOM OSLOBAĐANJU PRAVNIH I FIZIČKIH LICA OD RAZLIČITIH NAKNADA I TAKSI
ODLUKA O FORMIRANJU KRIZNOG ŠTABA OPĆINE BANOVIĆI VEZANO ZA POJAVU KORONA VIRUSA

Značajni datumi i događaji
ZNAČAJNI DATUMI I DOGAĐAJI NA PODRUČJU OPĆINE BANOVIĆI

Odluke o utvrđivanju pogodnosti
ODLUKA O UTVRĐIVANJU POGODNOSTI ZA INVESTIRANJE U OBUHVATU POSLOVNE ZONE SADNICE NA PODRUČJU OPĆINE BANOVIĆI

Odluke o troškovima
ODLUKA 0 VISINI NAKNADE, NAČIN OBRAČUNAVANJA I NAPLATE TROŠKOVA ZA RAD KOMISIJE ZA TEHNIČKI PREGLED OBJEKATA NA PODRUČJU OPĆINE BANOVICI
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE NAKNADE I NAČINA
PLAĆANJA TROŠKOVA IZDAVANJA RJEŠENJA O NAKNADNOM ODOBRENJU ZA GRAĐENJE BESPRAVNO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA

Odluka o korištenju javnih površina
ODLUKA O PRIVREMENOM KORIŠTENJU JAVNIH POVRŠINA I VISINI NAKNADE NA PODRUČJU OPĆINE BANOVIĆI
ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O PRIVREMENOM KORIŠTENJU JAVNIH POVRŠINA I VISINI NAKNADE NA PODRUČJU OPĆINE BANOVIĆI

Odluka o komunalnom redu
ODLUKA O KOMUNALNOM REDU NA PODRUČJU OPĆINE BANOVIĆI

Odluka o komunalnoj naknadi
ODLUKA O KOMUNALNOJ NAKNADI
ODLUKA O UTVRĐIVANJU VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI – I
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOJ NAKNADI – II

Odluka o građevinskom zemljištu
ODLUKA O GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU

Odluka o naknadama za korištenje građevinskog zemljišta
ODLUKA O NAKNADAMA ZA KORIŠTENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
ZAKLJUČAK
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠTENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA – I
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠTENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA – II
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠTENJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA – III

Odluka o taksama
ODLUKA O OPĆINSKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA I TARIFAMA

Pravilnik za ocjenjivanje kandidata
PRAVILNIK ZA OCJENJIVANJE KANDIDATA KOJI ĆE PRISTUPITI INTERVJUU