Odluke

Dokument Odluke 2022.

ČIŠĆENJE I PROŠIRENJE KORITA RIJEKE OSTRUŽNA I DRAGANJA – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA SERVERA, RAČUNARA, RAČUNARSKE I DRUGE OPREME – Poništenje
IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI ENERGETSKI EFIKASNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE BANOVIĆI – Poništenje
IZVOĐENJE RADOVA NA REGULACIJI KORITA RIJEKE LITVE DIONICA OD ZANATSKOG CENTRA DO TK BORAC, OPĆINA BANOVIĆI, FAZA II – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA GRAĐEVINSKOG I VODOMATERIJALA ZA POTREBE IZGRADNJE REZERVOARA U NASELJU SALAMIĆI I ZA POTREBE INTERVENCIJA NA DRUGIM MJESNIM VODOVODIMA – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA IDEJNIH I GLAVNIH PROJEKATA ZA IZGRADNJU VODOPRIVREDNIH OBJEKATA ZA POTREBE OPĆINE BANOVIĆI – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI KOLEKTORA VRELE VODE DN 300 U OBJEKTU TOPLANA, OPĆINA BANOVIĆI – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
VRŠENJE USLUGE NADZORA NA IZGRADNJI ENERGETSKI EFIKASNE JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE OPĆINE BANOVIĆI – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
SANACIJA VODOVODA U PODRUŽNICI DURAKOVIĆI, MZ OMAZIĆI – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA HORIZONTALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
ODRŽAVANJE MOTORNIH VOZILA I ZAMJENA GUMA – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA ZAJEDNIČKE OPREME ZA VATROGASCE – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA ZAJEDNIČKE OPREME ZA VATROGASCE – Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču
NABAVKA GORIVA I MAZIVA – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
SANACIJA KAPTAŽA, IZGRADNJA REZERVOARA I DISTRIBUTIVNE MREŽE VODOVODA U NASELJU ODŽAK – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
VRŠENJE USLUGE NADZORA NA IZGRADNJI DVA STAMBENA OBJEKTA (A I B)ZA KOLEKTIVNO STANOVANJE SA VANJSKIM UREĐENJEM NA PARCELI 117 KO OMAZIĆI CEP II – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI I REHABILITACIJI MAKADAMSKIH PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE BANOVIĆI – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA GOTOVOG BETONA ZA POTREBE OPĆINE BANOVIĆI – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA KONTEJNERA I KANTI ZA PRIMARNU SELEKCIJU OTPADA – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA VODOVODNE MREŽE SA PRIKLJUČCIMA U NASELJU MUŠIĆI, ČUBRIĆ, BAGREMIK, MZ PODGORJE – Odluka o dodjeli ugovora trećerangiranom ponuđaču
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA VODOVODNE MREŽE SA PRIKLJUČCIMA U NASELJU MUŠIĆI, ČUBRIĆ, BAGREMIK, MZ PODGORJE – Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA VODOVODNE MREŽE SA PRIKLJUČCIMA U NASELJU MUŠIĆI, ČUBRIĆ, BAGREMIK, MZ PODGORJE – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
VRŠENJE USLUGE NADZORA NA IZGRADNJI VODOPRIVREDNIH OBJEKATA ZA POTREBE OPĆINE BANOVIĆI – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA SA MONTAŽOM KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA (OPREMANJE OPERATIVNOG CENTRA) CIPZ-A – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA OGRAĐIVANJU POLIGONA U MZ BREZOVAČA, MZ STRAŽBENICA I MZ OMAZIĆI – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
OPREMANJE ZELENOG OTOKA I MJESTA U KOMUNALNOM PREDUZEĆU GDJE ĆE SE PRIVREMENO ODLAGATI SEKUNDARNE SIROVINE – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
REGULACIJA KORITA RIJEKE LITVE NA DIONICI OD ZANATSKOG CENTRA DO TK BORAC – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA PRESE I PERFORATORA ZA BALIRANJE PRIKUPLJENIH SEKUNDARNIH SIROVINA – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
SANACIJA VATROGASNOG DOMA – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA TABLI I TABLICA SA NAZIVIMA NASELJENIH MJESTA, NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
REKONSTRUKCIJA TOPLOVODNE MREŽE,DIONICA TOPLANA-SPORTSKO-KULTURNI CENTAR BANOVIĆI – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
SANACIJA VODOVODA U PODRUŽNICI DURAKOVIĆI, MZ OMAZIĆI – Poništenje
IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI VODOVODA KUNINA – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI VODOVODNE MREŽE SA REZERVOAROM U MZ PRIBITKOVIĆI – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
HVATANJE, SKUPLJANJE, TRANSPORT, SMJEŠTAJ I ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH I IZGUBLJENIH PASA SA JAVNIH POVRŠINA OPĆINE BANOVIĆI – Poništenje
RADOVI ISKOPA I ZEMLJANI RADOVI – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA PROTOKOLARNIH POKLONA – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA HIDRANTSKE MREŽE – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
VRŠENJE USLUGE NADZORA NA IZVOĐENJU RADOVA NA IZGRADNJI I SANACIJI (REHABILITACIJI) CESTA I PARKING PROSTORA NA PODRUČJU OPĆINE BANOVIĆI – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA JUMBO PLAKATA, DR. GRAFIČKIH PROIZVODA, REKLAMNIH STALAKA, POZIVNICA, ZAHVALNICA, ČESTITKI I SI. – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI ENERGETSKI EFIKASNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE BANOVIĆI – Poništenje
IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI I SANACIJI (REHABILITACIJI) CESTA I PARKING PROSTORA NA PODRUČJU OPĆINE BANOVIĆI – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA ADMINISTRATIVNOM IZVRŠENJU RJEŠENJA – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI I SANACIJI PJEŠAČKE STAZE I STEPENIŠTA (LOT 2) – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA PJEŠASKE STAZE U ULICI 119 MBBR (OD 119 MBBR DO ULICE PATRIOTSKE LIGE) – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
VRŠENJE USLUGE NADZORA NA OSTALIM GRAĐEVINSKIM RADOVIMA – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNIH PROJEKATA IZGRADNJE I REKONSTRUKCIJE ENERGETSKI EFIKASNE RASVJETE – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
USTUPANJE OGLASNOG PROSTORA U DNEVNIM LISTOVIMA – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
OSIGURANJE SLUŽBENIH MOTORNIH VOZILA – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA GUMA ZA TERETNA VOZILA – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
USLUGE OBAVLJANJA TEHNIČKOG PREGLEDA SLUŽBENIH MOTORNIH VOZILA – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA DIJELOVA ZA VATROGASNA VOZILA I USLUGA ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA I ZAMJENA GUMA – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
PREVENTIVNO ODRŽAVANJE MAKADAMSKIH PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE BANOVIĆI – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA GOTOVOG BETONA ZA POTREBE OPĆINE BANOVIĆI – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
USLUGE PREVOZA UČENIKA MZ BREZOVAČA – JU OŠ RIBNICA – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA RAČUNARA, RAČUNARSKE I DRUGE OPREME – LAPTOPI ZA VIJEĆNIKE – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Dokument Odluke 2021.

NABAVKA DIJELOVA I GUMA SA USLUGAMA ODRŽAVANJA, SERVISIRANJA VATROGASNIH VOZILA I ZAMJENE GUMA – Poništenje
IZRADA TERMOFASADE NA OBJEKTU JZU DOM ZDRAVLJA BANOVIĆI – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA TERENSKOG VOZILA – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA VODOVODA SA IZGRADNJOM REZERVOARA U MZ PRIBITKOVIĆI, OPĆINA BANOVIĆI – Poništenje
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA VODOVODA KUNINA, OPĆINA BANOVIĆI – Poništenje
NABAVKA RAČUNARA, RAČUNARSKE I DRUGE OPREME – LAPTOPI ZA VIJEĆNIKE – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA DIJELOVA I GUMA SA USLUGAMA ODRŽAVANJA, SERVISIRANJA VATROGASNIH VOZILA I ZAMJENJE GUMA NA VATROGASNIM VOZILIMA – Poništenje
REKONTRUKCIJA SPOMEN OBILJEŽJA U MZ TREŠTENICA, MZ BREZOVAČA, MZ REPNIK – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA VODOVODA SA IZGRADNJOM REZERVOARA U MZ PRIBITKOVIĆI, OPĆINA BANOVIĆI – Poništenje
REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA VODOVODA KUNINA, OPĆINA BANOVIĆI – Poništenje
USLUGE OPRAVKI I ODRŽAVANJE SLUŽBENIH MOTORNIH VOZILA, ZAMJENA GUMA – Poništenje
SANACIJA ASFALTNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE BANOVIĆI – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
ZAKLJUČAK O ISPRAVCI GREŠKE – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača BROJ:01-04-2031/21-7 od 20.08.2021. gdoine
NABAVKA PROTOKOLARNIH POKLONA – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA SLUŽBENIH MOTORNIH VOZILA – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA ADAPTACIJI WC – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA RAČUNARA, RAČUNARSKE I DRUGE OPREME – LAPTOPI ZA VIJEĆNIKE – Odluka o poništenju postupka javne nabavke
VRŠENJE USLUGE NADZORA NA IZVOĐENJU RADOVA NA IZGRADNJI I REKONSTRUKCIJI CESTA I PARKING PROSTORA NA PODRUČJU OPĆINE BANOVIĆI – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA OPREME ZA STRUKTURE CIVILNE ZAŠTITE – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
ANGAŽOVANJE ROVOKOPAČA SA KAMIONOM – Odluka o dodjeli ugovora trećerangiranom ponuđaču
ANGAŽOVANJE ROVOKOPAČA SA KAMIONOM – Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču
ANGAŽOVANJE ROVOKOPAČA SA KAMIONOM – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
USTUPANJE OGLASNOG PROSTORA U DNEVNIM LISTOVIMA – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
PREVENTIVNO ODRŽAVANJE MAKADAMSKIH PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE BANOVIĆI – Odluka o dodjeli ugovora trećerangiranom ponuđaču
PREVENTIVNO ODRŽAVANJE MAKADAMSKIH PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE BANOVIĆI – Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču
PREVENTIVNO ODRŽAVANJE MAKADAMSKIH PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE BANOVIĆI – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača


Dokument Odluke 2020.

NABAVKA VRELOVODNOG KOTLA TOPLOTNE SNAGE 10 MW – Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke
NABAVKA 36 TONA UGLJA (ORAH ILI KOCKA) – Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača po direktnom sporazumu
RADOVI NA KROVU NAD GARAŽAMA VATROGASNOG DOMA U PVJ SA NABAVKOM MATERIJALA – Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču
USLUGA ODRŽAVANJA VATROGASNIH VOZILA SA NABAVKOM DIJELOVA I ZAMJENOM GUMA – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
SANACIJA KLIZIŠTA NA CESTI U NASELJU BOROVAC, MZ PRIBITKOVIĆI – Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču
SANACIJA DEFORMACIJE UZROKOVANE KLIZIŠTEM NA CESTI U NASELJU HUSANOVIĆI, MZ OMAZIĆI – Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
SANACIJA KLIZIŠTA NA CESTI U NASELJU BOROVAC, MZ PRIBITKOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

BETONIRANJE KORITA KASUMOVAČKOG POTOKA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

ODVODNJA POVRŠINSKIH VODA U NASELJU SELO II, MZ BANOVIĆI SELO
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača po direktnom sporazumu

ODVODNJA POVRŠINSKIH VODA U NASELJU DJACI, MZ GRIVICE
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača po direktnom sporazumu

NABAVKA GRAĐEVINSKOG I VODOMATERIJALA ZA POTREBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

UREĐENJE DIJELA KORITA POTOKA U NASELJU RADINA, MZ REPNIK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

VRŠENJE USLUGE NADZORA NA IZGRADNJI PARKING PROSTORA U ULICI ALIJE IZETBEGOVIĆA LAMELE В, С, D, Е (1 FAZA)
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača po direktnom sporazumu

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA CESTE, DIONICA IDRIZOVIĆI, PODRUŽNICA MRLJEVIĆ
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača po direktnom sporazumu

USLUGA ODRŽAVANJA VATROGASNIH VOZILA SA NABAVKOM DIJELOVA I ZAMJENOM GUMA
Odluka o poništenju postupka javne nabavke

IZGRADNJA PROPUSTA U ULICI 119 MBB
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača po direktnom sporazumu

VRŠENJE USLUGE NADZORA NA IZGRADNJI JAVNE RASVJETE U OKVIRU VANJSKOG UREĐENJA DIJELA ULICE BOŽIĆKA BANOVIĆA
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača po direktnom sporazumu

NABAVKA GOTOVOG BETONA
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača po direktnom sporazumu

IZVOĐENJE RADOVA NA UGRADNJI SLIVNIH REŠETKI, IVIČNJAKA, FARBANJE STEPENIŠTA
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača po direktnom sporazumu

IZRADA PROJEKTA GLAVNOG PARKING PROSTORA KOD JZU DOM ZDRAVLJA
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača po direktnom sporazumu

NABAVKA I UGRADNJA VRATA I PROZORA NA OBJEKTU VJ
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača po direktnom sporazumu

IZGRADNJA DIJELA KANALIZACIONE MREŽE U MZ STRAŽBENICA
Odluka o prihvatanju prijedloga cijene ponude ponuđača po direktnom sporazumu

RADOVI NA KROVU NAD GARAŽAMA VATROGASNOG DOMA U PVJ SA NABAVKOM MATERIJALA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

IZGRADNJA PARKING PROSTORA U ULICI ALIJE IZETBEGOVIĆ, LAMELE В, С, D, Е (I FAZA)
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA JAVNE RASVJETE KOD POMOĆNOG STADIONA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI BETONSKIH KANALA ZA ODVODNJU POVRŠINSKIH VODA, MZ STRAŽBENICA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI BETONSKIH KANALA ZA ODVODNJU POVRŠINSKIH VODA, MZ STRAŽBENICA – DRUGORANGIRANI DOBAVLJAČ
Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču

IZRADA BETONSKOG KANALA U NASELJU ODŽAK, MZ BANOVIĆI SELO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA CESTE, DIONICA GRABIK, MZ GRIVICE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA PARKING PROSTORA KOD JZU DOM ZDRAVLJA
Odluka o poništenju postupka javne nabavke

IZGRADNJA PLATOA U NASELJU BEČIĆI, MZ REPNIK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

IZGRADNJA PLOČASTOG PRELAZA NA SAOBRAĆAJNICI STARA STAMBENA ZGRADA – NASELJE SELO II
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U OKVIRU VANJSKOG UREĐENJA DIJELA ULICE BOZIČKA BANOVIĆA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

NABAVKA GORIVA I MAZIVA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

NABAVKA PROTOKOLARNIH POKLONA ZA POTREBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

BETONIRANJE DIJELA KORITA POTOKA TREŠNJEVA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

VRŠENJE USLUGA NADZORA NA REKONSTRUKCIJI I ASFALTIRANJU CESTA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

NABAVKA NAPITAKA I PREHRAMBENIH ARTIKALA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI VODOVODA U MZ TULOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

REDOVNO ELEKTRO-ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I OBJEKATA OPĆINE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI OBJEKTA ZA POTREBE MZ STRAŽBENICA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

NABAVKA ELEKTROMATERIJALA ZA ODRŽAVANJE ULIČNE RASVJETE I OBJEKATA ORGANA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

IZRADA BETONSKOG KANALA UZ CESTU ZA VRANU, MZ BANOVIĆI SELO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ASFALTIRANJU CESTA NA PODRUČJU OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

IZVOĐENJE RADOVA NA ADMINISTRATIVNOM IZVRŠENJU RJEŠENJA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA JAVNIH POVRŠINA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

NABAVKA RAČUNARA, RAČUNARSKE OPREME I DRUGE OPREME ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

NABAVKA HIGIJENSKOG MATERIJALA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

NABAVKA KOPIRNOG PAPIRA, TONERA ZA LASERSKE PISAČE I KANCELARIJSKOG MATERIJALA
Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču

NABAVKA KOPIRNOG PAPIRA, TONERA ZA LASERSKE PISAČE I KANCELARIJSKOG MATERIJALA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

IZRADA GLAVNIH PROJEKATA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA CESTA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU PROSTORIJA OPĆINSKOG ORGANA UPRAVE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

SANACIJA OŠTEĆENJA NA REZERVOARU U MZ BREZOVAČA I PJEŠAČKOJ STAZI U MZ BANOVIĆI SELO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

NABAVKA 36 TONA UGLJA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

VRŠENJE USLUGA NADZORA NA IZVOĐENJU RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ASFALTIRANJU CESTA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

IZVOĐENJE RADOVA NA ADMINISTRATIVNOM IZVRŠENJU RJEŠENJA
Odluka o poništenju postupka javne nabavke

IZGRADNJA AB POTPORNOG ZIDA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI DISTRIBUCIONOG VODOVODA PITKE VODE STRAŽBENICA-POSLOVNA ZONA SADNICE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

ANGAŽOVANJE ROVOKOPAČA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI KANALIZACIONE MREŽE U POSLOVNOJ ZONI SADNICE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

USTUPANJE OGLASNOG PROSTORA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I SANACIJI OBJEKTA MZ ALJKOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

IZGRADNJA CJEVASTOG PROPUSTA U GORNJIM KASUMOVIĆIMA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI VODOVODNE MREŽE U POSLOVNOJ ZONI SADNICE
Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA CESTE, KAMEN-GLAVICA, MZ TULOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

VRŠENJE USLUGE NADZORA NA IZGRADNJI JAVNE RASVJETE
Odluka o poništenju postupka javne nabavke

DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE I PRIKLJUČAKA, RADNIČKA, RADINSKIH RUDARA I BREŠTICA
Odluka o obustavi postupka javne nabavke

PRUŽANJE USLUGA PRANJA I VULKANIZERSKIH USLUGA ZA VOZILA OPĆINSKOG ORGANA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI VODOVODNE MREŽE, POSLOVNA ZONA SADNICE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

USLUGA OBAVLJANJA TEHNIČKOG PREGLEDA SLUŽBENIH MOTORNIH VOZILA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE I PRIKLJUČAKA, RADNIČKA, RADINSKIH RUDARA I BREŠTICA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

PRUŽANJE USLUGA KOLEKTIVNOG OSIGURANJA LICA – ZAPOSLENIKA OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

PRUŽANJE USLUGE PRIJEVOZA UČENIKA, MZ BREZOVAČA – JU OŠ RIBNICA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

IZGRADNJA STEPENIŠTA U ULICI 10. SEPTEMBAR, GRAD II
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

IZRADA BETONSKOG KANALA UZ SAOBRAĆAJNICU ZA MUŠANOVO BRDO, MZ TULOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

SANACIJA CJEVASTOG KOLEKTORA NA POTOKU DUBOKOVAC, MZ BANOVIĆI SELO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

IZRADA URBANISTIČKOG PLANA ZA URBANO PODRUČJE BANOVIĆI ZA PERIOD 2021-2038. GODINE
Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču

IZRADA URBANISTIČKOG PLANA ZA URBANO PODRUČJE BANOVIĆI ZA PERIOD 2021-2038. GODINE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ASFALTIRANJU CESTA I PARKINGA NA PODRUČJU OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U NASELJU MAČKOVAC
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

NABAVKA MATERIJALA ZA POPRAVKU GREJNIH INSTALACIJA U OBJEKTU GRAB POTOK
Odluka o poništenju postupka javne nabavke

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA SANACIJA OBJEKATA „HOLANDSKE KUĆE” NA PODRUČJU OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Dokument Odluke 2019.
NABAVKA 36 TONA UGLJA (ORAH ILI KOCKA)
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA IZGRADNJE I ASFALTIRANJA PRISTUPNE SAOBRAĆAJNICE I PARKING PROSTORA U ZONI B
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA CESTE U MZ PODGORJE, DIONICA ČUBRIĆ II
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA CESTE U MZ PODGORJE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA MUŠKE I ŽENSKE OBUĆE I TORBI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA PROŠIRENJU VODOVODA U NASELJU SELO II, MZ BANOVIĆI SELO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA ENERGETSKI EFIKASNE RASVJETE, TE ODVODNJA OTPADNIH I POVRŠINSKIH VODA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I SANACIJE OBJEKTA MJESNE ZAJEDNICE ALJKOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA VANJESKE RASVJETE U ULICI PATRIOTSKE LIGE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA CESTE, MZ OMAZIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA CESTE, MZ PRIBITKOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
SANACIJA STEPENIŠTA KOD ZGRADE OPŠTINSKOG SUDA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
SANACIJA CJEVASTOG PROPUSTA U NASELJU BUŠATLIJE, MZ BANOVIĆI SELO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
VRŠENJE USLUGA NADZORA NA IZVOĐENJU RADOVA NA IZGRADNJI ENERGETSKI EFIKASNE RASVJETE TE ODVODNJA OTPADNIH VODA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA GRAĐEVINSKOG I VODOMATERIJALA ZA POTREBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA DIJELA KANALIZACIONE MREŽE U NASELJU ODŽAK, MZ BANOVIĆI SELO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI KANALIZACIONIH KOLEKTORA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
PRUŽANJE USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI DISTRIBUTIVNOG CJEVOVODA PITKE VODE
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke
IZRADA OBODNOG BETONSKOG KANALA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ASFALTIRANJU ULICE ZAVNOBIH-a I SANACIJA TROTOARA U ULICI 199.Mbb
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
INTERVENCIJE NA VODOVODU MZ TREŠTENICA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA 36 TONA UGLJA
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA VODOVODA U NASELJU RAMIĆI MZ BANOVIĆI SELO
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REGULACIJE KORITA POTOKA DRAGANJA
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA VANJSKOG UREĐENJA KOD LAMELA C, D I E
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REGULACIJE KORITA POTOKA DUBOKOVAC
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke
ODVODNJA POVRŠINSKIH VODA NA DIONICI PUTA ZA MUŠANOVO BRDO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
VRŠENJE USLUGA NADZORA NA IZVOĐENJU RADOVA IZ OBLASTI VODOSNABDIJEVANJA, IZGRADNJE KANALIZACIJE I REGULACIJE VODOTOKA
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
NABAVKA RAČUNARA, RAČUNARSKE I DRUGE OPREME
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNG PROJEKTA REGULACIJE KORITA RIJEKE LITVE
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke
DETALJNA HIDROLOŠKA ISTRAŽIVANJA
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke
DOGRADNJA I REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE I PRIKLJUČAKA
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke
IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI KANALIZACIONE MREŽE
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke
PRUŽANJE USLUGA HOTELSKOG SMJEŠTAJA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA U NASELJU PAŠIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA VANJSKE RASVJETE, MAČKOVAC, MZ REPNIK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA PROTOKOLARNIH POKLONA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA BETONSKOG OBODNOG KANALA NA CESTI BANOVIĆI SELO – BREZOVAČA II FAZA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
VRŠENJE USLUGE NADZORA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI JAVNE RASVJETE I VIDEO NADZORA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
VRŠENJE USLUGE NADZORA NA IZVOĐENJU RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ASFALTIRANJU PUTEVA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA PROTOKOLARNIH POKLONA ZA POTREBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
REDOVNO ELEKTRO-ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I OBJEKATA OPĆINE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA CESTE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA LIČNE I ZAJEDNIČKE OPREME I RADNE ODJEĆE ZA VATROGASCE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
VRŠENJE USLUGA NADZORA NA IZVOĐENJU RADOVA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA CESTA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA JAVNIH POVRŠINA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA CVIJEĆA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
REGULACIJA KORITA POTOKA U CENTRU, MZ BANOVIĆI SELO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
VRŠENJE USLUGA NADZORA NA IZVOĐENJU RADOVA I REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJU CESTA
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke
NABAVKA ELEKTRO-MATERIJALA ZA REDOVNO ODRŽAVANJE ULIČNE RASVJETE I OBJEKATA ORGANA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA ZA NASELJE VINOGRAD, MZ ALJKOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
ODVODNJA POVRŠINSKIH VODA U NASELJU GAJ, MZ TULOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA VIDEO NADZORA ZA PODRUČJE GRADA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ASFALTIRANJU CESTA NA PODRUČJU OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA NAPITAKA I PREHRAMBENIH ARTIKALA O ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
REDOVNO ELEKTRO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I OBJEKATA OPĆINE
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
REDOVNO ELEKTRO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I OBJEKATA OPĆINE
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
NABAVKA HIGIJENSKOG MATERIJALA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
PRUŽANJE USLUGE OBEZBJEĐENJA IMOVINE I LICA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
USTUPANJE OGLASNOG PROSTORA U DNEVNIM LISTOVIMA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
OSIGURANJE SLUŽBENIH MOTORNIH VOZILA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
PRUŽANJE USLUGA PREVOZA UČENIKA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE DETALJNIH HIDROGEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA
Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču

Dokument Odluke 2018.

SANACIJA PROSTORIJA ARHIVE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE DODATNIH RADOVA NA ZAHVATANJU DODATNIH KOLIČINA VODE NA PODRUČJU VELIKA ZLAĆA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA ADMINISTRATIVNOM IZVRŠENJU RJEŠENJA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ASFALTIRANJU DIONICE PUTA ZA MRLJEVIĆE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU OBODNIH KANALA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
NABAVKA TRAKASTIH ZAVJESA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
NABAVKA TRAKASTIH ZAVJESA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
NABAVKA GORIVA I MAZIVA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA ADMINISTRATIVNOM IZVRŠENJU RJEŠENJA
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
NABAVKA GRAĐEVINSKOG I VODOMATERIJALA ZA POTREBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ASFALTIRANJU CESTA NA PODRUČJU OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA I PREVOZ KAMENA ZA NASIPANJE MAKADAMSKIH CESTA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
ANGAŽOVANJE ROVOKOPAČA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
PRUŽANJE USLUGA OBEZBJEĐENJA IMOVINE I LICA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA ELEKTRO MATERIJALA ZA REDOVNO ODRŽAVANJE ULIČNE RASVJETE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
PRUŽANJE USLUGA PRIJEVOZA UČENIKA NA RELACIJI MZ BREZOVAČA – JU OŠ RIBNICA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZMJEŠTANJE DALEKOVODA NA LOKACIJI “ROBOT”
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Dokument Odluke 2017.

NABAVKA OPREME ZA STRUKTURE CZ
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA CESTE U MZ GRIVICE, DIONICA PIRIĆI-SARIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA CESTE U MZ GRIVICE, DIONICA ŠEHIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA CESTE U MZ PRIBITKOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA CESTE U MZ OMAZIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
PRIKUPLJANJE I ODVODNJA POVRŠINSKIH VODA MZ OMAZIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA OGRADE OKO REZERVOARA I IZVORIŠTA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA ANEKSA ZGRADE DOMA ZDRAVLJA BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ASFALTIRANJU CESTE ĆATIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ASFALTIRANJU CESTE ALJKOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ASFALTIRANJU CESTE PIRIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA I PREVOZ KAMENA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA IZRADI SVJETLOSNE SIGNALIZACIJE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
SANACIJA DEFORMACIJE PROUZROKOVANE KLIZIŠTEM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
ANGAŽOVANJE ROVOKOPAČA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA DOVODNOG GRAVITACINOG CJEVOVODA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI CENTRALNOG VODOVODA MZ BANOVIĆI SELO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA KANALIZACIONOG KOLEKTORA “STRAŽBENICA-MAŠINOREMONT”
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
UTOPLJAVANJE ZGRADE “TRGOVAČKA”
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
REKONSTRUKCIJA KROVA “SAMAČKA”
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
USLUGE POPRAVKE VOZILA U GARANTNOM ROKU
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
SANACIJA KROVA NAD SERVISOM I GARAŽNIM PROSTOROM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA ELEKTROIINSTALATERSKIM I GREJNIM INSTALACIJAMA OBJEKTA JUOŠ GRIVICE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
USLUGE ODRŽAVANJA, SERVISIRANJA, OPRAVKE SLUŽBENIH VATROGASNIH VOZILA I ZAMJENA GUMA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA ULICE LJILJANA SA KRAKOM
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA METALNIH STUBOVA ZA JAVNU RASVJETU
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA I UGRADNJA ŠEMIRANIH ORMARA ZA JAVNU RASVJETU
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA CESTE U MZ BREZOVAČA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA UREĐENJU POTOKA PRANCIJA III FAZA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
USLUGE ODRŽAVANJA SLUŽBENIH MOTORNIH VOZILA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA PUTNIČKOG MOTORNOG VOZILA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA ELABORATA O GEOMEHANIČKOM ISPITIVANJU
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ASFALTIRANJU CESTA NA PODRUČJU OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE DODATNIH RADOVA NA REGULACIJI RADINSKOG POTOKA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA APLIKACIJE KADROVSKE EVIDENCIJE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE ASFALTIRANJA SEONA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA I UGRADNJA VODOINSTALACIONOG I KANALIZACIONOG MATERIJALA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
ODRŽAVANJE I OPRAVKA SLUŽBENIH VOZILA I ZAMJENA GUMA
Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke
NABAVKA NAPITAKA I PREHRAMBENIH ARTIKALA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA RAČUNARA, RAČUNARSKE OPREME I DRUGE OPREME
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE ZANATSKIH I DRUGIH RADOVA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
PRUŽANJE USLUGE OBEZBJEĐENJA IMOVINE I LICA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA I PREVOZ KAMENA ZA NASIPANJE MAKADAMSKIH CESTA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I SANACIJE ZGRADE “SAMAČKA”
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA IZGRADNJE ZGRADE DOM ZDRAVLJA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA GORIVA I MAZIVA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA CESTE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
PRUŽANJE USLUGE PREVOZA NA RELACIJI MZ BREZOVAČA – JU OŠ RIBNICA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA ELEKTROMATERIJALA ZA REDOVNO ODRŽAVANJE ULIČNE RASVJETE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA SOFTVERSKIH RJEŠENJA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Dokument Odluke 2016.

NABAVKA OPREME ZA STRUKTURE CZ
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
NABAVKA OSTALOG POSEBNOG MATERIJALA ZA POSEBNE NAMJENE CZ
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I DOGRADNJI VODOVODA, MZ BANOVIĆI SELO – SELO II
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA REGULACIJI BEGOV POTOK, MZ OMAZIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA VATROGASNE LIČNE OPREME
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GREJNE INSTALACIJE U GARAŽNIM PROSTORIMA
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
SANACIJA DEFORMACIJA NA LOKALNOJ CESTI ĐACI-GRIVICE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
PROŠIRENJE ULIČNE RASVJETE U POPREČNIM ULICAMA U ULICI 119 MBB
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA ELEKTRIČNE INSTALACIJE U GARAŽAMA G3, G4 I G5
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U NASELJU HRVATI, MZ REPNIK
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA POSUDA ZA OTPAD
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA ADMINISTRATIVNOM IZVRŠENJU RJEŠENJA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REGULACIJE BOTIĆA POTOKA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA GRAĐEVINSKOG VODO MATERIJALA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DETALJNA HIDRO GEOLOŠKA ISPITIVANJA.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA ADMINISTRATIVNOM IZVRŠENJU RJEŠENJA.
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA DALJINSKOG GRIJANJA.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE DODATNIH RADOVA NA REGULACIJI RIJEKE LITVE.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA KANALIZACIONOG PREČISTAČA.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA NA LOKALNOJ CESTI GAJ-TULOVIĆI.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
REGULACIJA POTOKA PRANCIJA II FAZA.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
REGULACIJA RADINSKOG POTOKA.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I ASFALTIRANJU DIJELA DIONICE PUTA.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE VODOVODA KUNINA.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE VODOVODA U MZ TULOVIĆI .
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE DODATNIH RADOVA NA KANALIZACIONOM KOLEKTORU.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
OBLAGANJE DNA RIJEČNOG KORITA.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA RASVJETE NA NASTAVKU ŠETALIŠTA TRG ŽRTAVA SREBRENICE.
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
NABAVKA GORIVA I MAZIVA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA REZERVOARA TREŠTENICA.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA REZERVOARA BREZOVAČA.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZGRADNJA JAVNE RASVJETE U MZ: GRIVICE, STRAŽBENICA I SEONA.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA I PREVOZ KAMENA ZA SANACIJU CESTA NA PODRUČJU OPĆINE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
UREĐENJE CENTRA BANOVIĆI SELO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REGULACIJE KORITA RIJEKE LITVE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA KANALIZACIONIH KOLEKTORA BANOVIĆI SELO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE VODOVODA BANOVIĆI SELO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REGULACIJE POTOKA BREŠTICA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
LJETNO ODRŽAVANJE CESTA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA REZERVNIH DIJELOVA ZA VATROGASNA VOZILA
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
RADOVI ISKOPA I ZEMLJANI RADOVI
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
KRČENJE ŠIBLJA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
RAZNI GRAĐEVINSKI RADOVI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA KLIMA UREĐAJA
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
IZGRADNJA REZERVOARA ALJKOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRNJA CESTE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
ANGAŽOVANJE ROVOKOPAČA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA I UGRADNJA SNJEGOBRANA NA ZGRADI OPĆINE
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
IZRADA GLAVNIH PROJEKATA REKONSTRUKCIJE I ASFALTIRANJA CESTA U MZ BANOVIĆI SELO
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA PARKING PROSTORA LITVA II
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA NAPITAKA I PREHRAMBENIH ARTIKALA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
DEMINIRANJE MZ TREŠTENICA – JOVANOVIĆI ID 9748
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA HIGIJENSKOG MATERIJALA ZA POTREBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
USLUGE ODRŽAVANJA I OPRAVKE SLUŽBENIH VOZILA I ZAMJENA GUMA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
ANGAŽOVANJE KOMBINOVANE MAŠINE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE RADOVA NA KANALIZACIJI, DIONICA MAŠINOREMONT-MUŠIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA SA MONTAŽOM KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
REKONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE CESTA U OPĆINI BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
PRUŽANJE USLUGE OBEZBJEĐENJA IMOVINE I LICA U OBJEKTIMA OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
PRUŽANJE USLUGE PREVOZA UČENIKA NA RELACIJI MZ BREZOVAČA – JU OŠ “RIBNICA”
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA GORIVA I MAZIVA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE ZAVRŠNIH RADOVA NA SPOMEN OBILJEŽJIMA U MZ PRIBITKOVIĆI, NASELJU BOROVAC I MZ OSKOVA
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
PRUŽANJE USLUGE PREVOZA UČENIKA NA RELACIJI MZ BREZOVAČA – JU OŠ “RIBNICA”
Odluka o poništenju postupka javne nabavke
NABAVKA CVIJEĆA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
USTUPANJE OGLASNOG PROSTORA U DNEVNIM NOVINAMA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE FOTOKOPIRNIH APARATA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA KANCELARIJSKOG MATERIJALA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
IZVOĐENJE ZANATSKIH I DRUGIH RADOVA SA NABAVKOM MATERIJALA NA OBJEKTIMA OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA TONERA ZA LASERSKE PISAČE I KOPIRNE APARATE ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA ELEKTROMATERIJALA ZA REDOVNO ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
NABAVKA SA UGRADNJOM VODOINSTALACIONOG I KANALIZACIONOG MATERIJALA ZA POTREBE OPĆINSKOG ORGANA DRŽAVNE SLUŽBE OPĆINE BANOVIĆI
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača