Zahtjevi

Služba za budžet i finansije

04-1.1 Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama

Služba za urbanizam, geodeteke i imovinsko pravne poslove

05-1.1 Prijedlog za eksproprijaciju nekretnina
05-1.2 Zahtjev za poništenje pravosnažnog rješenja o eksproprijaciji nekretnina (deeksproprijacija)
05-1.3 Ispravka greške u Rješenju-Zaključku
05-1.4 Ispravka greške u Rješenju po članu 166. Zakona o premjeru i katastru nekretnina
05-1.5 Zahtjev za uplanjenje objekta
05-1.6 Zahtjev za spajanje parcela istih kultura i istog vlasnika
05-1.7 Zahtjev za promjenu upisa posjednika
05-1.8 Zahtjev za izdavanje izvoda i-ili kopije katastarskog plana
05-1.9 Zahtjev za isplanjenje objekta
05-1.10 Zahtjev za geodetsko snimanje objekta
05-1.11 Zahtjev za cijepanje parcele
05-1.12 Zahtjev za izdavanje uvjerenja
05-1.13 Zahtjev za ispravku greške u odobrenju za upotrebu
05-1.14 Zahtjev za ispravku greške u urbanističkoj saglasnosti
05-1.15 Zahtjev za ispravku greške u odobrenju za građenje
05-1.16 Zahtjev za izmjenu urbanističke saglasnosti
05-1.17 Zahtjev za promjenu investitora u odobrenju za građenje
05-1.18 Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije
05-1.19 Zahtjev za izdavanje Načelnog odobrenja za građenje
05-1.20 Zahtjev za izdavanje odobrenja za građenje
05-1.21 Zahtjev za izdavanje odobrenja za pripremne radove
05-1.22 Zahtjev za izdavanje odobrenja rekonstrukciju i promjenu namjene
05-1.23 Zahtjev za izdavanje odobrenja za upotrebu – naknadno odobrenje za građenje
05-1.24 Zahtjev za izdavanje odobrenja za upotrebu – odobrenje za građenje
05-1.25 Zahtjev za izradu Plana parcelacije
05-1.26 Zahtjev za povrat novčanih sredstava
05-1.27 Zahtjev za produženje rješenja – odobrenje za građenje
05-1.28 Zahtjev za produženje rješenja o urbanističkoj saglasnosti
05-1.29 Zahtjev za izdavanje rješenja o završetku građevine
05-1.30 Zahtjev za izdavanje stručnog mišljenja
05-1.31 Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti
05-1.32 Zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za privremeni objekat
05-1.33 Naknadno odobrenje za građenje
05-1.34 Zahtjev za izdavanje uvjerenja o cjelovitosti
05-1.35 Zahtjev za izdavanje uvjerenja o pravosnažnosti rješenja
05-1.36 Zahtjev za izdavanje uvjerenja za zemljište za redovnu upotrebu objekta
05-1.37 Zahtjev za izmjenu odbrenja za građenje
05-1.38 Naknadna urbanistička saglasnost
05-1.39 Zahtjev za izdavanje izvoda iz prostorno planske dokumentacije
05-1.40 Zahtjev za izdavanje odobrenja za uklanjanje građevine

Služba za privredu, planiranje i lokalni razvoj

06-1.1 Zahtjev za ostvarivanje novčane podrške za proizvodnju kornišona za industrijsku preradu
06-1.2 Za ostvarivanje novčane podrške za kapitalna ulaganja sufinansiranje nove mehanizacije i opreme
06-1.3 Za ostvarivanje novčane podrške za muzne krave
06-1.4 Za ostvarivanje novčane podrške za košnica pčela, uzgoj pčelinjih zajednica
06-1.5 Za ostvarivanje novčane podrške za podizanje nasada jagodičastog voća (malina, kupina, jagoda, borovnica i ribizla)
06-1.6 Za ostvarivanje novčane podrške za proizvodnju jagodičastog i bobičastog voća
06-1.7 Za ostvarivanje novčane podrške za proizvodnja konzumnih jaja-nesilice
06-1.8 Za ostvarivanje novčane podrške za proizvodnju povrća – paradajz, paprika, krastavac, luk, mrkva, pastrnjak, peršun, cvekla, gra
06-1.9 Zahtjev za ostvarivanje novčane podrške za proizvodnju krošnjastog voća
06-1.10 Zahtjev za ostvarivanje novčane podrške za proizvodnju merkatilnog krompira
06-1.11 Zahtjev za ostvarivanje novčane podrške za proizvodnju pilećeg mesa – brojleri
06-1.12 Zahtjev za ostvarivanje novčane podrške za regresiranje kamata na kredite namjenjene za otkup poljoprivrednih proizvoda
06-1.13 Zahtjev za ostvarivanje novčane podrške za proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru – plastenici, staklenici
06-1.14 Zahtjev za ostvarivanje novčane podrške za proizvodnju gljiva – šampinjona, bukovače i šitake i dr.
06-1.15 Zahtjev za izdavanje rješenja poljoprivredna saglasnost
06-1.16 Zahtjev za izlazak poljoprivrednog inspektora
06-1.17 Zahtjev za ostvarivanje novčane podrške sufinansiranje nabavke nove mehanizacije i opreme
06-1.18 Zahtjev za ostvarivanje novčane podrške za proizvodnju krmnog bilja – kukuruza za silažu
06-1.19 Zahtjev za ostvarivanje novčane podrške za vještačko osjemenjavanje plotkinja
06-1.20 Zahtjev za ostvarivanje novčane podrške za podizanje višegodišnjih nasada, voćnjaci intenzivni (jabuka, kruška, šljiva)
06-1.21 Zahtjev za ostvarivanje novčane podrške za Proizvodnju stočnog žita- kukuruz
06-1.22 Zahtjev za ostvarivanje novčane podrške za uzgoj rasplodnih junica
06-1.23 Zаhtјеv zа upis u RPG i RK i priјаva prоmјеnе pоdаtаkа (pravna lica i obrtnici)

Služba za opću upravu, BIZ i socijalna pitanja

08-1.1 Zahtjev za upis činjenice rođenja u matičnu knjigu rođenih s konstatacijom državljanstva BiH i Federacije BiH
08-1.2 Zahtjev za upis činjenice sklapanja braka u matičnu knjigu vjenčanih
08-1.3 Zahtjev za upis činjenice smrti u matičnu knjigu umrlih
08-1.4 Prijava (zahtjev) za ispravku- promjenu podataka u matičnoj knjizi
08-1.5 Prijava (zahtjev) za upis rođenja u matičnu knjigu rođenih
08-1.6 Prijava (zahtjev) za upis smrti u matičnu knjigu umrlih
08-1.7 Prijava (zahtjev) za upis vjenčanja u matičnu knjigu vjenčanih
08-2.1 Zahtjev za socijalno stambeno zbrinjavanje
08-2.2 Zahtjev za nastavak korištenja prava na porodičnu invalidninu zbog nastavka redovnog školovanja
08-2.3 Zahtjev za prestanak prava na ličnu invalidninu zbog smrti korisnika
08-2.4 Zahtjev za prestanak prava na porodičnu invalidninu zbog smrti korisnika
08-2.5 Zahtjev za prestanak prava na porodičnu invalidninu zbog smrti korisnika i nastavak prava za drugog korisnika
08-2.6 Zahtjev za prestanak prava na porodičnu invalidninu zbog završetka redovnog školovanja i nastavak prava za drugog korisnik
08-2.7 Zahtjev za priznavanje prava na porodičnu invalidninu iza umrlog RVI
08-2.8 Zahtjev za usklađivanje priznavanje prava na porodičnu invalidninu nakon ostvarivanja prava na PIOMIO penziju

Služba za stambeno komunalne poslove, zaštitu okoliša i inspekcije

Zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeno korištenje javne površine
Zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeno korištenje javne površine, korištenje poligona – auto škole
Zahtjev za izdavanje odobrenja za prekopavanje javne površine
Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju kretanja i zaustavljanja motoronih vozila u ulicama sa ograničenjem saobraćaja u cilju snabdjevanja građana i preduzeća na podrupčju općine Banovići
Zahtjev za izdavanje  odobrenja  za privremeno zauzimanje javne površine koja je po namjeni taksi stajalište
Obavijest o nastalim promjenama o poslovnom prostoru
Zahtjev za ispravku rješenja
Zahtejv za prestanak obaveze plaćanja komunalne naknade
Zahtjev za utvrđivanje obaveze plaćanja komunalne naknade
Zahtjev za izdavanje izvoda iz PS obrasca
Zahtjev – razno

Služba Civilne i protivpožarne zaštite

10-1.1 Zahtjev za izdavanje uvjerenja da se parcela nalazi u minsko-eksplozivnom području
10-1.2 Zahtjev za izdavanje uvjerenja o pripadnosti Civilnoj zaštiti u preiodu 1992-1995. godina
10-1.3 Prijava štete od prirodne i druge nesreće