+387 35 743 454

Nadležnost

Općinska služba za prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove izvršava i obezbjeđuje izvršavanje Zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti, prostornog uređenja, stambeno komunalne djelatnosti, vodoprivrede i zaštite i unapređenja čovjekove okoline.

U skladu sa vrstom, obimom i prirodom navedenih poslova, u okviru Službe obrazuju se dva Odsjeka, kao unutrašnje organizacione jedinice, i to:

 • Odsjek za prostorno uređenje
 • Odsjek za stambeno komunalne poslove

U okviru navedenih Odsjeka, Služba za prostorno uređenje, stambeno komunalne poslove izvršava sljedeće poslove:

 • preduzima potrebne mjere i usklađuje poslove na izradi, pripremi i realizaciji prostornih, urbanističkih i regulacionih planova, zatim urbanističkih radova i druge urbanističke i građevinske dokumentacije,
 • izvršava poslove koji se odnose na pravovremeno obezbjeđenje uređenja građevinskog zemljišta,
 • vrši geodetske poslove u oblasti urbanizma i prostornog uređenja,
 • vrši izradu, prikupljanje i čuvanje urbanističko građevinske dokumentacije,
 • prati, analizira stanje i preduzima mjere za usklađivanje i uređivanje odnosa u oblasti izgradnje objekata,
 • izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa i općih akata iz oblasti, stambeno komunalne djelatnosti,
 • stvara uslove i preduzima odgovarajuće mjere koje se odnose na uređenje, parkova, zelenih površina, grobalja, estetskog izgleda grada i drugih naselja, snabdijevanje stanovništva vodom, održavanje ulica i puteva, parkirališta, pijace i drugih javnih komunikacija,
 • preduzima mjera zaštite čovjekove okolice od zagađenja, buke, zloupotrebe prirodnih izvora i unošenja štetnih materija u vazduh, vodu i zemljište,
 • vrši nadzor nad radom komunalnih preduzeća, priprema programe za poboljšanje komunalnih mjera za djelovanje organa uprave i komunalnih preduzeća,
 • priprema nacrte propisa i drugih općih akata iz komunalne djelatnosti i drugih djelatnosti iz djelokruga rada Službe,
 • priprema za Općinskog načelnika i Općinsko vijeće propise, analitičko-informacione materijale i druge akte i materijale o pitanjima iz djelokruga službe.

Registar redova vožnje općinskih autobusnih linija.
Petak, 29 januar 2016 00:00.

Za preuzimanje Registra redova vožnje općinskih autobusnih linija kliknite OVDJE.