Stručna služba vijeća

VI STE OVDJE:/Stručna služba vijeća
Stručna služba vijeća2017-12-04T21:55:25+00:00

Nadležnost

U skladu sa prirodom, vrstom i značajem poslova koji se obavljaju za Općinsko vijeće, Stručna služba Općinskog vijeća vrši stručne, operativne, administrativno-tehničke i druge poslove koji se odnose na:

 • pripremanje planova i programa rada Općinskog vijeća i praćenje njihovog izvršenja,
 • saradnju i pružanje tehničke pomoći službama za upravu na pripremanju materijala iz njegovog djelokruga, za Općinsko vijeće,
 • pružanje stručne pomoći vijećnicima u vršenju njihove funkcije,
 • obezbjeđivanje dokumentacionih materijala i podataka potrebnih za rad Općinskog vijeća,
 • evidentiranje i čuvanje originala općinskih propisa i drugih opštih akata Općinskog vijeća,
 • kompletiranje materijala i vršenje drugih organizacijskih i tehničkih poslova vezanih za održavanje sjednica Općinskog vijeća,
 • redakcijske poslove vezane za izdavanje „Službenog glasnika Općine Banovići“,
 • ispitivanje predstavki građana, organizacija i zajednica i analiziranje pojava na koje se ukazuje u tim predstavkama,
 • opsluživanje komisija i drugih radnih tijela Općinskog vijeća,
 • protokolisanje poslova vezanih za rad Općinskog vijeća i općinskih službi za upravu po pitanjima vezanim za rad Općinskog vijeća,
 • obradu i kontrolu podataka za potrebe Općinskog vijeća,
 • nabavku, čuvanje i zaduživanje opremom, inventarom i potrošnim materijalom,
 • vođenje zapisnika sa sjednica Općinskog vijeća, njegovih komisija i radnih tijela,
 • ostvarivanje saradnje sa Stručnom službom Općinskog načelnika,
 • rukovanje uređajima sa mikrofilmovima, odabiranje, evidentiranje i sređivanje arhivske građe koja se odnosi na rad Općinskog vijeća,
  organizovanje prijema i otpreme pošte iz djelokruga rada Općinskog vijeća,
 • druge poslove koji se odnose na djelokrug rada Općinskog vijeća, po zahtjevu Predsjedavajućeg, Zamjenika predsjedavajućeg i Sekretara Općinskog vijeća, koji je ujedno Rukovodilac Stručne službe Općinskog vijeća.

Rukovodilac Stručne Službe Općinskog Vijeća – Sekretar Općinskog Vijeća

Zijad Bećić, dipl. pravnik

+387 35 743 456

zijad.becic@banovici.gov.ba

PODOBNO ZA MOBILNE UREĐAJE

NAŠU STRANICU ODLIKUJE MODERNI RESPONSIVE DIZAJN I PODOBNA JE ZA MOBILNE UREĐAJE.

SAV SADRŽAJ, UKLJUČUJUĆI SVE FORME I FORME E UPRAVE SU FUNKCIONALNE NA MOBILNIM UREĐAJIMA.

FUNKCIONALNOST

IMATE PRIJEDLOG KAKO DA POBOLJŠAMO USLUGE GRAĐANA?
MOLIMO KORISTITE KONTAKT FORMU IZ GLAVNOG IZBORNIKA.

IMATE PRIJEDLOG ZA POBOLJŠANJE NAŠE WEB STRANICE?
JAVITE SE SLUŽBI ZA ODRŽAVANJE:
DSO "WEBPAGE.BA" | info@webpage.ba |Tel: 060-314-8045