Općinski načelnik

Nadležnost Općinskog načelnika:

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine nadležan je da:

  • provodi utvrđenu općinsku politiku, priprema prijedloge koje razmatra Vijeće, izvršava općinske propise i opće akte i izvršava poslove prenesenih ovlaštenja Općini od strane Kantona, odnosno Federacije,
  • podnosi nacrt i prijedlog budžeta Općinskom vijeću,
  • postavlja i smjenjuje Općinske službenike i namještenike u skladu sa Zakonom,
  • stara se o organizaciji Općinskih službi i njihovom radu,
  • rukovodi radom općinskih službi i općinskih službenika,
  • osigurava saradnju Općinskih službenika sa ombudsmenima,
  • podnosi izvještaje Općinskom vijeću i javnosti o provođenju općinske politike i svojim aktivnostima,
  • obavještava Skupštinu kantona, odnosno kantonalne organe o izvršavanju kantonaine politike i kantonainih Zakona i drugih propisa, kao i o stanju u
  • odgovarajucoj oblasti kad je izvršenje te politike i tih Zakona povjereno Općini,
  • vrši i druge poslove odredjene Ustavom, Zakonom, Statutom i općinskim propisima.

Općinski načelnik dr. BEGO GUTIĆ rođen je 1. maja 1970. godine u Banovićima. Po zanimanju je diplomirani geolog i diplomirani pravnik. Doktor je pravnih nauka, sa položenim pravosudnim i advokatskim ispitom.

Oženjen je i otac dvoje djece.

Do izbora i preuzimanja dužnosti općinskog načelnika Općine Banovići bio je uposlenik Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, gdje je obnašao niz odgovornih dužnosti, a jedna od njih je pozicija ministra MUP-a TK u periodu 2011-2012. Obnašao je funkciju premijera Vlade Tuzlanskog kantona u periodu 2015-2018. U periodu od maja do novembra 2018. godine bio je savjetnik bošnjačkog člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine. Dobitnik je Srebrene policijske značke MUP-a TK. U periodu agresije na našu zemlju bio je u redovima Armije RBiH.

Na Lokalnim izborima 2020. godine osvojio je 7.480 glasova ili 50,15% glasova birača.

 Kontakt telefon: +387 35 743 401

e-mail: [email protected]