Općinska izborna komisija Banovići obavještava građane sa područja općine Banovići koji su registrovani za glasanje u odsustvu za izbornu jedinicu 104 B Bratunac, da je Skupština opštine Bratunac dana 07.07.2022. godine donijela Odluku o pokretanju postupka za opoziv načelnika opštine Bratunac, kojom je predviđeno da će se izjašnjavanje građana o opozivu načelnika opštine Bratunac održati dana 07.08.2022. godine (nedjelja) u vremenskom periodu od 07:00 h do 19:00 h.

S tim u vezi obavještavaju se birači koji su registrovani za glasanje u odsustvu da će se izjašnjavanje građana o opozivu načelnika opštine Bratunac održati dana 07.08.2022. godine (nedjelja) u vremenskom periodu od 07:00 do 19:00 sati, te da svoje pravo ostvaruju lično u opštini Bratunac, na biračkom mjestu 104 B 012 Vihor. Birači koji su registrovani za glasanje u odsustvu mogu izvršiti uvid da li se nalaze na spisku za glasanje u prostorijama općine Banovići kancelarija broj 15 ili na broj telefona: 035/743-444.

OIK BANOVIĆI

mr. Gutić Salko, predsjednik