Banovići bili domaćin sastanka Vijeća/Savjeta za praćenje realizacije Ciljeva održivog razvoja u BiH (foto i video)

Općina Banovići bila je domaćin sastanka Vijeća/Savjeta za praćenje realizacije Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini, prvog organiziranog na prostoru Federaciji BiH. Sastanak je upriličen za jedinice lokalne samouprave, a učešće su uzeli predstavnici općina Banovići i Kladanj te gradova: Lukavac, Zavidovići i Živinice. Pored članova Vijeća/Savjeta i predstavnika lokalnih zajednica, sastanku su prisustvovali: predstavnici UN u BiH, Ministarstva vanjskih poslova BiH i Grada Bijeljina, koji je primjer dobre prakse. Prema riječima načelnika dr. Bege Gutića, općina  Banovići nije slučajno izabrana za domaćina sastanka, imajući u vidu da je kroz svoju Strategiju lokalnog razvoja već realizirala negdje oko 70 posto ciljeva postavljenih kroz Agendu 2030.

Bosna i Hercegovina se 2015.godine, kao članica UN-a, obavezala da će provoditi Agendu 2030 koja obuhvata 17 ciljeva i 169 podciljeva održivog razvoja.  Oni se odnose na društveni i ekonomski razvoj te zaštitu životne sredine po principima održivosti. S tim u vezi, definisana su tri razvojna puta Bosne i Hercegovine: dobra uprava i upravljanje javnim sektorom, pametan rast i društvo jednakih mogućnosti, na kojima je nemoguće raditi bez uključenosti lokalnih zajednica .

Sastanak u Banovićima bio je prilika da se jedinice lokalne samouprave (općine/gradovi) prezentuju, odnosno da predstave  vlastite aktivnosti i politike koje provode na realizaciji Agende 2030 i ciljeva održivog razvoja. Također, upoznate su sa radom Vijeća/Savjeta i planovima za naredni period.