Budžet za građane

Općina Banovići prvi put je uradila akt pod nazivom „Budžet za građane 2020. godina“. On je kreiran sa namjerom da se građanima pruži pomoć pri razumijevanju kompleksnog materijala koji predstavlja budžet, a sve kako bi se građani što više uključili u proces kreiranja istog.  U Budžetu za građane pojednostavljen je prikaz određenih dijelova Budžeta za 2020. godinu i namjenjen je svim građanima koji žele biti obavješteni o planovima lokalne samouprave. Takođe su jasno navedene procedure usvajanja i realizacije ovog dokumenta.

U Budžetu za građane je jasno nazančeno da Budžet Općine Banovići za 2020. godinu iznosi 12.970.290 KM, te da su planirani prihodi i primicu u iznosu od 11.770.290 KM.  Porezni  prihodi iznose 4.411.080 KM, a  neporezni su planirani u iznosu od 5.469.960 KM. Takođe je obrazloženo na šta se odnose najveći izdaci i rashodi. U ovoj godini to su kapitalni izdaci koji su planirani u iznosu od 3.704.810 KM, te ostala izdvajanja od kojih je najveće izdvajanje na ime subvencija za obrt, poduzetništvo i poljoprivredu u iznosu od 190.000 KM.

Detaljnije informacije pogledajte u Budžetu za građane koji je dostupan na službenoj web stranici Općine ili na linku: Budžet za građane 2020. godine

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *