Demanti načelnika Gutića na saopćenje OO PDA Banovići

U cilju objektivnog informisanja javnost upućujem demanti na saopćenje OO PDA Banovići objavljeno nakon održavanja 7. vanredne sjednice Općinskog vijeća Banovići od 05.04.2024. godine. U navedenom saopćenju iznijeto je niz neistinitih informacija i grubih kvalifikacija na moje ime i ime predsjedavajućeg Vijeća Roberta Lapčevića. Najblaža ocjena svega navedenog je: „Da nije žalosno bilo bi smješno“! Jedina istina u navedenom saopćenju je da je 7. vanredna sjednica Općinskog vijeća Banovići sazvana na inicijativu većine u Vijeću i na istoj se trebao razmatrati njihov zahtjev o preispitivanju Odluke o proglašenju Budžeta općine Banovići za 2024. godinu (od 01.04.2024. godine). Sve ostalo su nebuloze i laži, te ne predstavlja ništa drugo do vrijeđanje inteligencije građana Banovića ali i šire javnosti.

U svom saopćenju naveli su da sam Odluku o proglašenju Budžeta općine Banovići za 2024. godinu donio zahvaljujući nezakonitom djelovanju predsjedavajućeg Općinskog vijeća Banovići Roberta Lapčevića, jer je isti onemogućio njima (vijećnicima većine) da učestvuju u kreiranju i donošenju budžeta. Dalje su naveli da sam odluku donio kako bi izigravao spasitelja, a sve sam uradio kako zaposlenicima Općine ne bi isplatio plaće u protekla tri mjeseca. Ne znam da li postoji i jedan načelnik u ovoj zemlji koji bi sebi dozvolio da blokira isplatu plaća svojim radnicima i kakvu političku korist bi iz toga mogao izvući. Ovakve konstatacije nisu ništa drugo nego proizvoljne konstrukcije bolesnih umova.

Ističu da sam imao skoro četiri mjeseca da predložim budžet, a čekao sam zadnji dan. Prešućuju činjenicu da sam sa svoje strane ispoštovao sve zakonom propisane procedure, da sam još u novembru pa ponovo decembru mjesecu Vijeću dostavio na razmatranje Nacrt Budžeta općine Banovići za 2024. godinu, a da isti nije mogao se ni naći na sjednicama Vijeća upravo zbog njihovih blokada i neusvajanja dnevnog reda. Prijedlog Budžeta im nije mogao biti ni dostavljen prije razmatranja Nacrta. Kada je isteklo vrijem za razmatranje i donošenje Budžeta Općine navedena grupa vijećnika nije dozvolila ni usvajanje Odluke o privremenom finansiranju, a 29. marta imali su priliku da razmatraju i amandmanski djeluju na dostavljeni Prijedlog Budžeta Općine. Međutim, odlučili su se  da ne dođu na sjednicu i nastave sa blokadama. Čak su Stručnoj službi Vijeća uputili dopis da više neće prisustvovati sjednicama sve dok se ne razriješi dužnosti aktuelno rukovodstvo, odnosno predsjedavaći Robert Lapčević i njegova zamjenica Zamfira Mujić. Koliko im je karakter čvrst govori činjenica da su se brzo predomislili pa su nakon što sam donio Odluku o proglašenju Budžeta općine Banovići za 2024. godinu tražili sjednicu hitnog karaktera sa samo jednim zahtjevom „Razmatranje zahtjeva za preispitivanje Odluke o proglašenju Budžeta općine Banovići za 2024. godinu (od 01.04.2024. godine).

U svojim lažima PDA-ovci idu korak dalje pa su kazali (citiram): „Obzirom da su sve dosadašnje odluke o proglašenju Budžeta od strane načelnika proglašene neustavnim mi smo tražili da se ista odluka preispita“. Pitao bih iste od koga su to moje odluke proglašene neustavnim i ako jesu što to nisu naveli. Naravno u pitanju je samo laž, još jedna u nizu kojima se služe u proteklih nešto više od osam mjeseci.

Podsjećam javnost da je prije samog početka 7. vanredne sjednice OV Banovići zasjedao Kolegij Vijeća koji je zahtjev vijećnika nove većine o preispitivanju Odluke o proglašenju Budžeta općine Banovići za 2024. godinu ocijenio legitimnim, te predložio kao jedinu tačku dnevnog reda. S tim u vezi, Kolegij je formulisao i zaključak u kome se traži od općinskog načelnika da u roku koji je propisao član 20. Zakon o principima lokalne samouprave FBiH (30 dana) preispita svoju odluku i o tome obavijesti Općinsko vijeće, te u istom periodu stavi van snage Odluku o proglašenju Budžeta.

Po ustaljenoj praksi, kao i ranije, nova većina predložila je svoja dva zaključka, prema mišljenju predsjedvajućeg Vijeća Roberta Lapčevića i ostalih vijećnika suprotna članu 20.  Zakona o principima lokalne samouprave FBiH. Upozoreni su da u svojim zaključcima prejudiciraju stvari, tako što kažu da Općinsko vijeće smatra da je načelnikova Odluka o proglašenju Budžeta nezakonita i neustavna, nalaže mu da mora svoju odluku staviti van snage i vratiti u proceduru na početak, odnosno Općinskom vijeću ponovo dostavi na razmatranje i usvajanje Prijedlog Budžeta općine Banovići za 2024. godinu . Predsjedavajući Lapčević stavio je na glasanje prijedlog Kolegija za koji nova većina nije glasala (ostali su suzdržani).

Imajući u vidu da zahtjev za preispitivanje Odluke o proglašenju Budžeta općine Banovići za 2024. godinu nije dobio podršku od istih onih koji su ga uputili 7. vanredna sjednica je zaključena a ne prekinuta, kako su u svom saopćenju naveli iz PDA. Poslije svega navedenog šta pametno reći nego da je razum i logiku nove većine teško objasniti. Opet ponavljam: „Da nije žalosno bilo bi smješno“!