Dopuna dnevnog reda za 18. redovnu sjednicu Općinskog vijeća Banovići

Kolegij Općinskog vijeća Banovići dopunio je dnevni red za 18. redovnu sjednicu Vijeća zakazanu za utorak, 24. maj. Dnevni red je dopunjen sa tri nove tačke: Razmatranje Prijedloga Odluke o imenovanju zamjenskog predsjednika Općinske izborne komisije Banovići, Razmatranje Prijedloga Odluke o razrješenju dužnosti člana Općinske izborne komisije Banovići i donošenje Prijedloga Odluke o imenovanju zamjenskog člana koja će se uputiti CIK-u BiH na davanje suglasnosti tek  po dobijanju suglasnosti na Odluku o razrješenju  i Razmatranje Prijedloga Odluke o imenovanju nedostajućeg člana Općinske izborne komisije Banovići. Ove tri tačke vijećnici bi trebali razmatrati na početku zakazane sjednice i sa njima na dnevnom redu naći će se ukupno 20 tačaka.

Podsjećamo, najveći dio predloženog dnevnog reda za 18. redovnu sjednicu OV Banovići odnosi se na izvještaje. Između ostalog, planirano je razmatranje Izvještaja o izvršenju budžeta Općine za period I-III 2022. godine, kao i izvještaja o radu i finansijskom poslovanju javnih ustanova: „Dječije obdanište“, „Javna biblioteka“, „Centar za socijalni rad“, „Centar za zaštitu, razvoj i promociju turizma“, „Sportsko-kulturni centar“ i „Centar za kulturu i informisanje“ Banovići – svi za 2021. godinu.

Sjednica će se održati u multimedijalnoj sali BKC-a sa početkom u 16 sati.