Edukacija državnih službenika i namještenika organa uprave općine Banovići i grada Gradačac

U organizaciji Agencije za državnu službu FBiH, u prostorijama općine Banovići, organizirana je edukacija za državne službenike i namještenike organa uprave općine Banovići i grada Gradačac. Edukacija je realizirana kroz Inhouse program stručnog usavršavanja na temu „Finansijsko upravljanje i kontrola“ i trajala jedan dan. Učešće je uzelo 16 učesnika – 13 Banovića i 3 iz Gradačca. Iz općine Banovići učešće su uzeli rukovodioci službi, pomoćnici načelnika i sekretar Općine.

Stručno usavršavanje je po Zakonu o državnoj službi TK obavezno za državne službenike i namještenike zaposlene u općinskom organu uprave i gradskoj upravi.