EU i MOR pomogli uspostavu 3D laba u okviru Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Banovići

U prostorijama informatičkog kabineta Mješovite srednje škole Banovići uspostavljen je prvi lokalni 3D Lab za potrebe stručnog usavršavanja  i prekvalifikacije mladih i nezaposlenih osoba, a u svrhu lakšeg pronalaska posla. Sredstvima koje je obezbijedila Evropska unija nabavljeno je 6 komada 3D printera  sa pratećim repromaterijalom, čime su se stvorili uslovi da se u okviru Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Banovići može vršiti obuka osoba za zanimanja koja su veoma tražena u današnje vrijeme.

Prema riječima Saida Hasanbegovića, direktora MSŠ Banovići, ni jedna škola, bilo osnovna ili srednja, na području Banovića nije do sada  imala 3D printer tako da je ovo velika stvar za lokalnu zajednicu, za mlade, ali i sve druge nezaposlene osobe sa područja Banovića koje žele da se stručno usavršavaju u potrazi za poslom.

„Nabavka 3D printera a uskoro i modernizacija elektro-kabineta je samo jedna u nizu aktivnosti koje LPZ Banovići kroz projekat „Partnerstvom do posla“ sprovodi sa ciljem stručnog usavršavanja mladih i odraslih osoba za deficitarna zanimanja na području Banovića“ – istakao je koordinator projekta Adem Lsčić, te dodao da se trenutno odvijaju i programi prekvalifikacije nezaposlenih osoba kao i programi obuke i poticaja za samozapošljavanja kroz osnivanje malih preduzeća. Već su osnovana 3 pravna subjekta.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Banovići je jedno od 20 partnerstava uspostavljenih u BiH u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II). Finansira ga Europska unija s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR).