Fond za zaštitu okološa Federacije BiH sufinansirat će četiri projekta na području općine Banovići – u iznosu od skoro 300 hiljada KM

Četiri projekta iz područja zaštite okoliša sa kojima je općina Banovići aplicirala prema Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine dobili su pozitivnu ocjenu Fonda i od istog biće finansijski podržani. Ti projekti su : „Rekonstrukcija toplovodne mreže, dionica Toplana – Sportsko-kulturni centar Banovići“, „Dogradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže i priključaka u naseljima Bagremik, Čubrić i Mušići“, „Nabavka i montaža LED svjetiljki za postojeći sistem javne rasvjete u gradskom području“ i „Primarna selekcija otpada u Banovićima“. Navedeni projekti imaju ukupnu vrijednost od skoro milion konvertibilnih maraka i Fond za zaštitu okoliša FBiH sufinansirat će ih sa oko 300 hiljada KM.

Projekat „Rekonstrukcija toplovodne mreže – dionica Toplana – Sprtsko-kulturni centar Banovići“ ima procijenjenu vrijednost od 350 hiljada maraka i on uključuje rekonstrukciju glavnog vrelovoda, koji vodi od Toplane do Sportske dvorane (gdje je glavno čvorište) – u dužini od 210 metara. Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH ovaj će projekat sufinansirati u iznosu do 100 hiljada KM.

Projekat „Dogradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže i priključaka u naseljima Bagremik, Čubrić i Mušići“ podrazumijeva rekonstrukciju kompletne mreže na kojoj su uočeni gubici te odvajanje gradskog od mjesnog vodovoda. Njegova vrijednost je 270 hiljada maraka, a Fond će ga sufinansirati u iznosu do 40 hiljada KM.

„Nabavka i montaža LEDE svjetiljki za postojeći sistem javne rasvjete u gradskom području“ i „Primarna selekcija otpada u Banovićima“ su projekti vrijedni 276, odnosno 101 hiljadu maraka i biće sufinansirani od Fonda za zaštitu okoliša FBiH u iznosu do 100, odnosno do 48 hiiljada KM.

U narednom periodu općina Banovići i Fond za zaštitu okoliša Fedracije BiH zakljućit će ugovor u vezi sa navedenim projektima, nakon čega će se pristupiti njihovoj realizaciji.