Intervju sa načelnikom općine Banovići – Radio Banovići

U razgovoru sa općinskim načelnikom napravljen je presjek 2021. godine te najavljene aktivnosti i planovi za 2022.. Intervju realizirala novinarska ekipa Radio Banovića u sastavu: novinar – Sabina Mehanović, snimatelji i montaža – Fikret Kerić i Mirnes Brigić.