Isporučeno 40 plastenika ukupne vrijednosti 54.000 KM

Općina Banovići u saradnji sa World Vision BiH jučer je okončala isporuku i montažu plastenika domaćinstvima koja su izabrana u skladu sa javnim pozivom, a koji je proveden u okviru projekta ekonomskog osnaživanja domaćinstava.

Plastenici površine 50 kvadratnih metara isporučeni su i montirani kod 40 porodica na području cijele općine Banovići.

Sredstva za nabavku plastenika u ukupnom iznosu od 54 hiljade konvertibilne maraka obezbijedila je Općina Banovići u saradnji sa World Vision BiH, od čega će Općina osigurala 26 hiljada a World Vision BiH 28 hiljada konvertibilnih maraka.

Riječ je o nastavku projekta ekonomskog osnaživanja domaćinstava koji se nekoliko godina realizuje u Banovićima, a ujedno predstavlja i dobar nastavak saradnje sa međunarodnim organizacijama. Sredstva planirana za sufinansiranje projekata sa svim zainteresovanim organizacijama planirana su po prvi u budžetu lokalne zajednice u iznosu od 150 hiljada konvertibilnih maraka.