Izborna Skupština Saveza općina i gradova FBiH – načelnik Banovića dr. Bego Gutić izabran za člana Predsjedništva Saveza

U Neumu je danas održana Izborna Skupština Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine na kojoj je učešće uzeo i načelnik općine Banovići. Birana su radna tijela i novo Predsjedništvo Skupštine. Za člana Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova FBiH izabran je dr. Bego Gutić.

U Savez  općina i gradova FBiH uključene su sve jedinice lokalne samouprave u Federaciji. U okviru Saveza ostvaruje se slobodna razmjena iskustava i mišljenja, promocija zajedničkih interesa, učešće u konsultacijama za donošenje propisa, zaštita zajedničkih interesa, te saradnja sa nacionalnim i međunarodnim asocijacijama, organizacijama i institucijama vlasti.