Izvode se pripremni radovi za asfaltiranje ulice „Ljiljana“ – desni krak

U općini Banovići počele su aktivnosti na realizaciji još jednog projekta koji se odnosi na rekonstrukciju i asfaltiranje lokalnih cesta. Izvode se pripremni radovi za asfaltiranje dionice „Ljiljana“ – desni krak, čija je dužina 210 metara. Vrijednost radova je 41.000,00 KM (sa PDV-om), a projekat finansiraju općina Banovići i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Radove izvodi firma „RIAL-ŠPED“ d.o.o. Doboj Istok.

Po okončanju ovog projekta ubrzo slijedi izgradnja parking prostora u ulici „10. septembar“. U pitanju je projekat vrijedan 73.000,00 maraka, koji također finansiraju Općina i Vlada FBiH. Planirana je izgradnja 24 nova parking mjesta.