Javna rasprava o Nacrtu budžeta općine Banovići i Nacrtu Odluke o izvršenju budžeta Općine za 2022. godinu

Za srijedu, 24.11.2021. godine zakazana je javna rasprava o Nacrtu budžeta općine Banovići i Nacrtu Odluke o izvršenju budžeta Općine za 2022. godinu. Javna rasprava održat će se u BKC-u Banovići sa početkom u 10 sati.

Iz Službe za budžet i finansije općine Banovići pozivaju sve zainteresirane da uzmu učešće u javnoj raspravi, kako bi se došlo do što kvalitetnijeg Prijedloga budžeta i Prijedloga Odluke o izvršenju budžeta Općine, za narednu godinu. Sve primjedbe, prijedlozi i sugestije mogu se dostaviti nadležnoj općinskoj službi ili predati u pisanoj formi na samoj raspravi.

Nacrt budžeta općine Banovići i Nacrt Odluke o izvršenju budžeta Općine za 2022. godinu objavljen je na web stranici općine Banovići: www.banovici.gov.ba

Nacrt budžeta za 2022

Nacrt Odluke o izvršenju budžeta za 2022