U organizaciji Službe za budžet, finansije i inspekcijske poslove Općine Banovići, jučer je održana javna rasprava o Nacrtu krovnog dokumenta ove institucije za narednu godinu. Javna rasprava održana je, nakon što je Općinsko vijeće na posljednjoj sjednici prihvatilo predloženi Nacrt budžeta i uputilo ga na javnu raspravu, kako bi se sačinila što kvalitetnija fomra prijedloga budžeta za 2021. godinu.

Ovo je bila prilika da svi zainteresirani korisnici budžetskih sredstava i građani, iznesu svoje mišljenje, prijedloge i na taj način doprinesu što boljem kreiranju raspodjele budžetskih sredstava. Prijedlozi se mogu dostaviti i pismenim putem najdalje do 31.10.2020. godine.

Općinski načelnik Midhat Husić je istakao da e ovo bila dobra prilika da se javno razgovara o eventualnim  načinima preraspodjele budžetskih sredstava. -“Koncipirali smo budžet slušajući potrebe ljudi sa terena, potrebe mjesnih zajednica kroz veće i manje projekte, a sve s ciljem da zajedno dođemo do što boljeg prijedloga budžeta. Dosta stvari ne možemo predvidjeti, kao što je ove godine bila pandemija koronavirusa, ali zajedno ćemo doći do boljih rješenja, kao što smo i u ovom slučaju pandemije”, -kazao je načelnik Husić i dodao da su za vrijeme vanrednog stanja izazvanog koronavirusom uspjeli naći rješenja i odgovoriti osnovnim potrebama lokalne zajednice, javnih ustanova, javnih preduzeća i svih drugih institucija koje se oslanjaju na lokalni budžet.

Nacrt budžeta Općine Banovići za 2021. godinu planiran je u iznosu od 12.244.945 KM i veći je za 9,49% u odnosu na planirana sredstva za 2020. godinu.