Javna rasprava o Nacrtu odluke o obavljanju kafilerijskih poslova na području općine Banovići

Služba za stambeno komunalne poslove, zaštitu okoliša i inspekcije Općine Banovići obavještava sve zainteresovane građane Banovića, Klubove vijećnika, vjećnike u Općinskom vijeću, kao i druge subjekte koji djeluju na prostoru općine Banovići ali i drugim općinama,  da se  u skladu sa Zaključkom Općinskog vijeća Banovići, broj: 01-04-90/21 od 04.02.2021. godine provodi javna rasprava o utvrđenom Nacrtu odluke o obavljanju kafilerijskih poslova na području općine Banovići.

Javna rasprava će se održati 22.04.2021. godine sa početkom u 12:00 sati u zgradi tzv. SAMAČKA u Banovićima, ulica Alije Dostovića, prostorije Udruženja mladih „BAUM”.

Učesnici u javnoj raspravi djeluju na način da imaju pravo da postavljaju pitanja tijekom javnog izlaganja, na koja usmeno odgovaraju osobe koje vode javno izlaganje, daju prijedloge i primjedbe u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja.

Pozivaju se građani općine Banovići, kao i ostali subjekti, da svojim učešćem u raspravi aktivno djeluju na utvrđivanje konačnog teksta predmetne odluke s napomenom uz strogo poštivanje epidemiloških mjera.