Javni poziv za kandidovanje utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo objavljen od strane Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije

Vlada Federacije Bosne donijela je na svojoj 229. Sjednici, održanoj 09.07.2020. godine Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2020. godinu.

Donošenjem ove odluke ispunili su se svi preduslovi za objavu Javnog poziva u dnevnim novinama „Dnevni avaz”, 18.07.2020. godine i u dnevnim novinama „Večernji list”, 18.07.2020. godine kao i u „Službenim novinama Federacije BiH” broj 49/20.
Pravo učešća na ovom Javnom pozivu imaju privredna društva sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine čija je primarna djelatnost definisana djelatnostima proizvodnje u sljedećim sektorima industrijske proizvodnje:
− Metalna, elektro i automobilska industrija,
− Industrija građevinskog materijala i nemetala,
− Drvna, papirna i grafička industrija,
− Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće i
− Hemijska, farmaceutska industrija i industrija gume i plastike, te da zapošljavaju najmanje 15 zaposlenika.
Svrha dodjele sredstava je u cilju:
− značajnog poboljšanja i modernizacije proizvodnje postojećih proizvoda,
− širenja postojeće proizvodnje, izgradnje i proširenja proizvodnih kapaciteta,
− izgradnje proizvodnih objekata koji podrazumijeva izgradnju ili ulaganje u nove ili rekonstrukciju, adaptaciju i dogradnju postojećih objekata, te kupovinu novih proizvodnih hala, sa pripadajućom infrastrukturom i opremom, a koja su usko vezana uz proizvodnju,
− nabavke novih tehnologija koje doprinose unapređenju djelatnosti privrednog društva (mašine, postrojenja i oprema za proizvodnju),
− nabavka informatičke opreme usmjerene ka proizvodnji i − pokretanja značajnijih aktivnosti zasnovanih na promjenama sveukupnih proizvodnih procesa i stanja postojeće poslovne djelatnosti društva (reinžinjering).
Kriterije kao i sve dodatne informacije iz Javnog poziva zajedno sa Programom utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2020. godinu možete preuzeti na web stranici Ministarstva: www.fmeri.gov.ba i u prilogu kao i na linkovima:

https://fmeri.gov.ba/media/1869/javni-poziv-trf-2020.pdf

https://fmeri.gov.ba/media/1870/program-trf-2020-bos.pdf

https://fmeri.gov.ba/media/1873/odluka-trf.pdf

Javni poziv se vodi kao trajni otvoreni poziv za dostavu zahtjeva po Programu za dodjelu kreditnih sredstava, s krajnjim rokom dostave do utroška sredstava, odnosno do dana usvajanja Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, a najkasnije do kraja fiskalne godine.

PRILOG:

  • Javni poziv za kandidovanje utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke
  • Program utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *