JP „Komunalno“ Banovići dobilo novi traktor sa priključcima za zimsko i ljetno održavanje

U Javno preduzeće „Komunalno“ d.o.o. Banovići stigao je novi traktor sa priključcima za zimsko i ljetno održavanje. Riječ je o investiciji vrijednoj oko 50 hiljada konvertibilnih maraka (bez PDV-a), gdje je Općina osigurala 45 hiljada KM, a Komunalno preostali dio sredstava. Osim traktora nabavljeni su i sljedeći priključci: posipač soli, snježni plug te rotokosačica.

Ovo je značajna investicija za Komunalno s obzirom na dotrajalu mehanizaciju s kojom preduzeće trenutno raspolaže. Na ovaj način zaposlenim će se omogućiti da u narednom periodu brže i efikasnije izvršavaju svakodnevne radne zadatke.