JU „Centar za socijalni rad“ Banovići upriličila prezentaciju Zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH (FOTO i VIDEO)

U organizaciji Javne ustanove „Centar za socijalni rad“ Banovići upriličena je prezentacija Zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji  Bosne i Hercegovine. Zakon je usvojen na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH krajem mjeseca jula i njime se jednom od roditelja osoba s invaliditetom  priznaje status „roditelja njegovatelja“, pravo na materijalnu podršku u vidu mjesečne naknade i pripadajućih doprinosa za penzijsko-invalidsko, zdravstveno osiguranje  te osiguranje za vrijeme nezaposlenosti. Prezentacija je upriličena u multimedijalnoj sali BKC-a, a prisustvovali su joj: građani, predstavnici  nevladinih organizacija i obrazovnih ustanova iz Banovića i Općine.

„Djeca s invaliditetom jedna su od najosjetljivijih kategorija stanovništva. Njihove porodice su u velikoj mjeri izložene brojnim potrebama i podložne raznim rizicima, zavisno od uređenosti sistema socijalne zaštite kao i rada udruženja koje se bave ovom problematikom“ – kazala je u svom obraćanju  Merima Numanović, direktorica Centra za socijalni rad. Dalje je navela, da roditelji djece s invaliditetom u većini slučajeva zbog cjelodnevne brige, njege i odgoja te djece nisu u mogućnosti ostvariti osnovno pravo na rad. U tom smislu bilo je potrebno sistemski urediti ovo pitanje kao i status roditelja njegovatelja.

Nakon usvajanja Zakona o roditeljima njegovateljima u FBiH očekivanja su da će se po prvi put sistemski riješiti  problematika porodica koje imaju dijete sa invaliditetom. Ovaj Zakon  predstavlja nastavak reforme socijalne politike u Federaciji BiH.