Kabinet o redovnim aktivnostima službi i javnih preduzeća

O redovnim aktivnostima i temama iz domena rada općinskih službi, javnih preduzeća i ustanova, kao i tačkama koje će se naći na dnevnom redu redovne sjednice Općinskog vijeća Banovići, danas je razgovarano na radnom sastanku općinskog načelnika dr. Bege Gutića i rukovodioca općinskih službi. S tim u vezi, dogovoreno je da će Općinski načelnik kao predlagač budžeta, u saradnji sa Službom za budžet, finansije i inspekcijske poslove riješiti pitanje pripreme prijedloga budžeta za 2021. godinu po hitnoj proceduri, jer Odluka o privremenom finansiranju, koja je trenutno na snazi, značajno usporava rad organa uprave.

Nova odluka o organizaciji organa uprave

U okviru razgovora o tačakama koje će razmatrati Općinsko vijeće, istaknuto je da plan i program rada Općinskog načelnika i općinskog organa uprave, treba da bude vodilja u radu općinskih službi i da bude konstantno praćen u radu službi i načelnika. Također, istaknuto je da predložena odluka o organizaciji i djelokrugu rada jedinstvenog općinskog organa državne službe, predviđa reorganizaciju u okviru sedam, umjesto dosadašnjih pet služi, kao i povećanje broja izvršilaca. Izradi nove odluke se pristupilo s ciljem poboljšanja rada, veće transparentnosti, efikasnosti u radu i podizanju usluga građanima na viši nivo profesionalnosti. Na prijedlog prvih saradnika, načelnik Gutić će delegirati uvršavanje nove tačke na sjednici Općinskog vijeća, koja se odnosi na imenovanje tima za kapitalne investicije. Prema riječima načelnika Gutića, članovi tima bi trebalo da budu i predsjednici klubova stranaka koje participiraju u Općinskom vijeću.

Otkazati postupak javne nabavke za nabavku kotla za centralno grijanje

Konstruktivna rasprava na danšnjem radnom sastanku vodila se o radu JP Toplana d.o.o. Banovići, posebno u dijelu koji se odnosi na tendersku proceduru za nabavku novog kotla za centralno grijanje i proširenje sistema toplifikacije. S tim u vezi, zaključeno je da treba tražiti od nadležnog organa JP Toplana da se otkaže ranije pokrenut postupak javne nabavke za kupovinu kotla, jer je proces pokrenut bez obezbijeđene finansijske konstrukcije i drugih koraka koji nisu na vrijeme poduzeti.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *