Kolegij OV Banovići usvojio Prijedlog dnevnog reda za 30. redovnu sjednicu Vijeća zakazanu za 11. august

Kolegij Općinskog vijeća Banovići usvojio je Prijedlog dnevnog reda 30. redovne sjednice Vijeća, na kojem se nalaze dvije tačke. Sjednica je ranije zakazana za 11. augost i na njoj je bilo planirano razmatranje Prijedloga 14 vijećnika u Općinskom vijeću Banovići za sazivanje vanredne sjednice Vijeća, na kojoj bi se raspravljalo o Inicijativi za pokretanje opoziva općinskog načelnika. Uz ovu tačku Kolegij je dao prijedlog da se na istoj sjednici razmatra i Izvještaj o radu stalnih radnih tijela – komisija Općinskog vijeća, za period IV-VI 2023. godine, koji se po redovnom Programu rada Vijeća treba razmatrati u mjesecu augustu.

Trideseta redovna sjednica OV Banovići zakazana je za petak, 11.08.2023. godine, a planirano je da se održi u multimedijalnoj sali BKC-a sa početkom u 16 sati.