Kolegij zakazao redovnu i svečanu sjednicu Općinskog vijeća

Deseta redovna sjednica Općinskog vijeća Banovići zakazana je 7. septembra 2021. godinu u 16 sati a vijećnici će razmatrati deset tačaka dnevnog reda, koje je utvrdio Kolegij na jučer održanoj jedanaestoj redovnoj sjednici.

Također, Kolegij je zakazao i svečanu sjednicu Općinskog vijeća za 10. septembar, koja će se održati u povodu Dana općine Banovići.

Pored redovnih tačaka predviđenih planom i programa rada Općinskog vijeća, članovi Kolegija jučer su otvorili problematiku vezanu za nedavno izbijanje požara na PK Čubrić, te u tom smislu osudili čin paljenja otpadnih materijala na području mjesne zajednice Podgorje i usvojili zaključak koji će se naći na dnevnom redu sjednice Općinskog vijeća.

Dnevnim redom predviđeno je razmatranje slijedećih tačaka:

  1. Razmatranje Prijedloga odluke o dodjeli općinskih priznanja,
  2. Razmatranje Zaključka za promjenu naziva JZU „Dom zdravlja“ Banovići u JZU „Dom zdravlja dr. Suvad Dedić“ Banovići,
  3. Razmatranje Prijedloga rješenja o imenovanju općinskog pravobranioca,
  4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o provedenim procedurama za imenovanje člana Općinske izborne komisije sa utvrđenom rang listom kandidata, zaključkom o usvajanju izvještaja i odlukom o imenovanju člana Općinske izborne komisije,
  5. Razmatranje Prijedloga odluke o usvajanju Plana parcelacije na lokalitetu „Kredit Mahala – sjever“ u Banovićima,
  6. Davanje saglasnosti na Prijedlog odluke o stipendiranju učenika i studenata sa područja općine Banovići u školskoj/akademskoj 2021/2022.,
  7. Razmatranje Prijedloga odluke o utvrđivanju javnog interesa radi eksploatacije nekretnina u predmetu „Rekonstrukcija i asfaltiranje ceste u naseljenom mjestu Brezovača, dionica Ćatići – Bare, Općina Banovići“,
  8. Razmatranje Prijedoga zaključka o produženju vremena za održavanje izbora za organe mjesnih zajednica na području općine Banovići,
  9. Razmatranje Prijedloga zaključka o ispravci greške u Rješenju Skupštine Opštine Banovići broj: 01-023-44/90 od02.03.1990. godine,
  10. Razmatranje Prijedloga zaključka usvojenog na sjednici Kolegija kojim se oštro osuđuje čin paljenja otpadnih materijala na području mjesne zajednice Podgorje (lokalitet PK „Čubrić“).