KUD „Litva“ Banovići – zahvalnica općinskom načelniku za pomoć i podršku u radu

U znak zahvalnosti za nesebičnu pomoć i podršku u radu Kulturno-umjetničkog društva „Litva“ Banovići predstavnici KUD-a uručili su zahvalnicu načelniku dr. Begi Gutiću. Ovom prilikom upoznali su općinskog načelnika sa svojim radom i planiranim aktivnostima za naredni period. Kako su kazali, KUD „Litva“ je u proteklih nekoliko mjeseci imao 15 nastupa, a ono što je još bitnije dobio je oko 70 novih članova što samo po sebi govori o ozbiljnosti rada. Naredni koraci su omasovljenje Društva i pokretanju novih sekcija. Prema riječima predsjednice Aide Ikanović sve navedeno ne bi se moglo realizirati da nije postojala podrška Općine.

Načelnik se zahvalio članovima Kulturno-umjetničkom društvu „Litva“ Banovići na njihovom učešću u gotovo svim manifestacijama koje su organizirane u povodu Dana Općine te istakao da će svako udruženje građana koje radi i donosi rezultate, pa i KUD „Litva“,  imati punu podršku Općine.