Lokalna cesta “Čubrić-Banovići Selo-Pribitkovići-Seona-Orahovica-Babice” kategorisana u regionalnu cestu

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija donijela Odluku o kategorizaciji lokalne ceste „Čubrić-Banovići Selo-Pribitkovići-Seona-Orahovica-Babice“ u regionalnu cestu sa oznakom R-471a. Odluka je donijeta na 351. sjednici Vlade, održanoj 16.02.2023. godine. Za njenu realizaciju zaduženi su: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona; JU „Direkcija regionalnih cesta“ TK te općina Banovići i Grad Lukavac.

Ovo je za Banoviće i Lukavac značajna odluka imajući u vidu da njenim donošenjem upravljanje nad navedenom dionicom (kontinuirano i redovno održavanje) preuzima JU „Direkcija regionalnih cesta“ Tuzlanskog kantona.

ODLUKA O KATEGORIZACIJI